Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

13 december 2022

Edo Paardekooper Overman overleden

Tot ons grote verdriet hebben we kennis moeten nemen van het overlijden van Edo Paardekooper Overman op 10 december jl.. Edo heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten. Hij heeft hen krachtig en doeltreffend een stem gegeven, die vertaald is in beleid en dankzij Edo te horen was aan belangrijke overlegtafels. In 2018 is zijn inzet beloond met de titel van de eerste MensenrechtenMens, uitgereikt door het College voor de Rechten van de Mens.

 

Edo Paardekooper Overman 1.jpgEdo had een belangrijk en groot aandeel als belangenbehartiger. Hij was bij vele organisaties betrokken, zoals bij de werkplaats COMO, belangenvereniging MDHG en het Leger des Heils. In Amsterdam was hij lid van het Groot MO/GGz-overleg, de Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag en Platform Amsterdam Mentaal Anders, alledrie ondersteund door Cliëntenbelang Amsterdam. 

 

Zijn aanwezigheid bij vergaderingen, congressen en bijeenkomsten ging nooit onopgemerkt voorbij en werd altijd zeer gewaardeerd. Hij was de luis in de pels die altijd zijn stem liet horen voor de mensen die dat niet zelf konden.

 

Zijn levensverhaal is bewogen. Edo werd geboren op 8 april 1948 in het toenmalige Nederlands-Indië, waar zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp zat. Zijn vader raakte hierdoor zwaar beschadigd. Niet veel later emigreerden ze terug naar Nederland.

 

Als (jong)volwassene heeft hij moeilijke momenten gekend. Zo heeft hij meer dan 4 maanden op straat geleefd en verbleef hij lang in een daklozenopvang. Ook is hij opgenomen geweest. Zijn ervaringen heeft hij ingezet als kracht en daarmee veel mensen geïnspireerd.

 

We herinneren Edo als een briljante, eigenzinnige, grappige man met een groot hart van goud. Zijn doorzettingsvermogen en vermogen om mensen in beweging te zetten waren ongekend. Hij laat een grote leegte achter en we zullen hem enorm missen. 

 

Wij wensen familie, vrienden, mede-strijders en kennissen veel sterkte toe. Rust zacht, Edo.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel