22 september 2020

Eerst OV verbeteren, dan pas bezuinigen op Aanvullend OV

De kosten voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) zijn de afgelopen jaren fors opgelopen. Daarom werkt de gemeente al enige tijd aan een ‘Toekomstvisie sociaal vervoer’. Begin september bracht de gemeente opeens forse bezuinigingsvoorstellen naar buiten. Maar zonder visie ontbreekt volgens ons het verband voor een zorgvuldige afweging. We vragen de gemeente dan ook om eerst de Toekomstvisie vast te stellen en daarna pas te bepalen hoe te bezuinigen.

 

De Toekomstvisie Sociaal Vervoer hoort volwaardige alternatieven te bieden voor het huidige AOV. Nu is het reguliere Openbaar Vervoer (OV) nog maar beperkt toegankelijk en niet voor iedereen een oplossing.

 

Onrust onder gebruikers

Hoewel de Toekomstvisie nog niet af is, staan bezuinigingsopties al wel genoemd in de gemeentelijke bezuinigingsnota ‘Samen Sterker uit de Crisis’ (zie kader rechts). De vergaande voorstellen zorgen voor veel onrust onder de gebruikers.

 

We vragen ons bovendien af waarom de gemeente nu opeens zo’n haast maakt met de bezuinigingen op het AOV. Wij denken namelijk dat de gemeente dit jaar aanzienlijk minder AOV-kosten heeft, omdat het aantal ritten helaas flink is gedaald sinds de coronacrisis.

 

AOV ten onder aan eigen succes

Bart Weggeman, beleidsmedewerker Mobiliteit bij Cliëntenbelang Amsterdam: “Het AOV-systeem werkte het afgelopen jaar gelukkig juist goed. Steeds meer mensen weten het AOV te vinden. Wij denken dat dit komt, omdat het gebruik op dit moment aantrekkelijker is het gebruik van het OV.

 

Sinds 2018 is de fijnmazigheid van het OV-netwerk sterk afgenomen. Bij gebrek aan beter, voelen mensen zich gedwongen te kiezen voor het AOV. Hierdoor lijkt het AOV voor de gemeente onbetaalbaar te worden.” 

 

Mensen in de kou laten staan

Bezuinigen op de mobiliteitsbehoefte van mensen die vanwege hun beperking geen of weinig alternatieven hebben, vinden wij moeilijk te verteren. Ons Zwartwitboek uit 2019 toont aan waar de gaten in het OV-vervoerssysteem zitten. Als die gaten niet gerepareerd worden, laat je mensen in de kou staan. 

 

Samenvattend vragen we:

  • De toegang tot trams en bussen te verbeteren, bijvoorbeeld door betere rolstoelplanken.
  • De bereikbaarheid van de haltes te verbeteren.
  • De informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid te verbeteren.

 

Zelfstandig reizen prioriteit

Bart Weggeman: “Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen reizen met het OV. Het behouden van zelfstandigheid bevordert participatie en ontlast het dure AOV.

 

Daarom is het ook zo te betreuren de Vervoerregio Amsterdam sinds de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn zo gesneden heeft in het OV. In feite had men de grote toeloop naar het AOV al kunnen voorspellen.” 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Bezuinigen vanwege coronacrisis
Op 2 september jl. presenteerden de coalitiepartijen ingrijpende bezuinigingsvoorstellen in de nota ‘Samen Sterker uit de crisis’. Deze zijn noodzakelijk om het grote financiële tekort als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 


De voorgenomen bijzuingingen op het AOV omvatten onder andere het verhogen van de eigen bijdrage, een maximum aantal ritten en het afbouwen van het deur-tot-deurvervoer. Op 11 september jl. hebben wij onze reactie naar de Raadscommissies Zorg en Mobiliteit gestuurd. 

 

Column Parool

Karin Spaink (publicist met bewegingsbeperking) schreef in Het Parool van 8 september jl. de column Waarom zorgen we niet voor beter begaanbare tramhaltes?