Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

1 december 2016

Eigen bijdragen Wmo nu echt lager

Bij de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraad is een mooi resultaat geboekt voor Amsterdammers die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Vanaf 2017 komen meer mensen in aanmerking voor het laagste tarief van de eigen bijdrage. Vooral mensen met een (lager) middeninkomen gaan erop vooruit. Net als wij, vond ook de raad het niet rechtvaardig dat deze groep zoveel moest betalen.

 

De eigen bijdrage begint nu te stijgen vanaf een verzamelinkomen van € 22.486. Door het voorstel gaan inwoners van Amsterdam pas vanaf een hoger inkomen meer betalen: vanaf  € 24.103. De maatregel gaat in per 1 juli 2017. Op uw CAK-factuur zult u de verlaging één of twee periodes later zien. 

 

Keuze voor solidariteit

Gemeenten innen de eigen bijdragen, maar het Rijk bepaalt de regels voor de eigen bijdragen. Het Rijk bepaalt ook tot welk inkomen het laagste tarief van de eigen bijdrage geldt. Gemeenten kunnen het voor hun inwoners gunstiger regelen, maar moeten daar dan wel zelf geld voor beschikbaar stellen. Dat gaat de gemeente Amsterdam nu doen. De gemeente heeft hiermee een sociale keuze voor solidariteit gemaakt.

 

Eerder dit jaar nam de raad al een motie aan om voor dagbesteding en ambulante ondersteuning helemaal geen eigen bijdrage meer te rekenen. Dat gaat per 2 januari 2017 in.

 

Rijksmaatregelen speciale groepen

Niet alleen Amsterdam, maar ook het Rijk heeft gunstige maatregelen genomen. Het kabinet wil graag iets doen voor een bepaalde groep Wmo-gebruikers, namelijk meerpersoonshuishoudens in de niet AOW-gerechtigde leeftijd (jonger dan 67 jaar).  Van deze groep is de afgelopen jaren de koopkracht het meest gedaald.

 

Vanaf volgend jaar gaat het Rijk de eigen bijdrage voor deze groep betalen aan de gemeenten. Deze groep, met een inkomen tot € 35.000, betaalt dan dus helemaal geen eigen bijdragen meer.

 

Wlz met modulair pakket thuis

Er is nog een groep voor wie de eigen bijdragen de afgelopen jaren nadelig uitvielen. Dit zijn mensen in de Wet langdurige zorg (Wlz) die een modulair pakket thuis hebben. Zij betaalden het afgelopen jaar zeer hoge bijdragen. Het Rijk gaat hier nu iets aan doen.

 

Voor cliënten met alleen een modulair pakket thuis die 20 uur of minder per maand Wlz-zorg afnemen, wordt de eigen bijdrage verlaagd.De bijdrage wordt € 23,- per maand. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. 

 

Rijksbeleid laatste zetje voor Amsterdam

Al begin dit jaar dienden GroenLinks, CDA en PvdA een initiatiefvoorstel in  om de eigen bijdragen voor de Wmo in Amsterdam te verlagen. Helaas heeft dit voorstel het toen niet gehaald. De bovengenoemde maatregelen van de landelijke overheid brachten dit najaar nieuwe kansen. Door de eigen bijdragen voor een bepaalde groep Wmo-gebruikers flink te verlagen, maakte het Rijk voor gemeenten de stap kleiner om de bijdragen voor alle andere Wmo-gebruikers ook te verlagen. 

 

We polsten de afgelopen tijd een aantal politici of zij opnieuw een voorstel zouden indienen. En inderdaad: SP en Groen Links dienden bij de begrotingsbesprekingen een motie in, die nu dus is aangenomen.  

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi (beleidsmedewerker Wmo) via 
f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl