25 juni 2018

Ervaringsdeskundigen voor de klas: hard nodig!

Het werk van wijkverpleegkundigen verandert. Onderwijsinstellingen onderzoeken in het project ‘Fieldlabs, Zorg in de Wijk in de 21e eeuw’ hoe ze hun studenten hiervoor zo goed mogelijk kunnen toerusten. In contact komen met de cliënt zelf is een onderdeel van het project. Onze vrijwilligers Ruud van Zuijlen en Marcel Bakker gaven 20 juni hun eerste gastles aan studenten van de opleiding Verpleegkunde van het ROC West.  

 

De gastles ging over de inzet van zorgtechnologie. Marcel en Ruud hebben allebei Multiple Sclerose, waardoor ze ernstig beperkt zijn. Ze maken gebruik van een zware elektrische rolstoel voorzien van technologie. De gastles verliep uitzonderlijk goed. De studenten waren muisstil, en hingen een dik uur aan de lippen van hun gastdocenten. De docent  vroeg zelfs of de heren niet vaker konden komen. 

 

Bredere kijk nodig

Herman Klein Tiessink, beleidsmedewerker Zorg, is vanuit Cliëntenbelang Amsterdam betrokken bij het project.   “Wijkverpleegkundigen moeten vandaag de dag een bredere kijk hebben. Cliënten worden mondiger en willen eigen regie. Het is niet meer ‘denken voor’, maar ‘denken met’. Daarvoor is het belangrijk dat je je als verpleegkundige kunt inleven in een cliënt. Het verhaal horen van cliënten is essentieel, en ook de samenspraak over wat nodig is om de hulpvraag op te lossen.” 

 

Contact maken soms best moeilijk

Voor de studenten was het allemaal nieuw. Hoe je met elkaar om gaat, zit in de finesses. Bij binnenkomst in de collegezaal bijvoorbeeld wilde een student Marcel een hand geven. Ze was enigszins ontdaan toen dat niet bleek te kunnen omdat hij zijn armen niet kan bewegen. Op deze manier leren de studenten dat er ook andere manieren zijn om je voor te stellen. 

 

Technologie helpt eigen regie te behouden

Ruud en Marcel gingen met name in op hoe technologie hen helpt in hun dagelijks leven. Ruud had het nadrukkelijk over ondersteunende technologie in plaats van zorgtechnologie. Marcel vertelde over hoe je dergelijke voorzieningen kunt krijgen. De kern van hun verhaal is dat je technologie moet inzetten in samenspraak met de cliënt. Kijk samen wat werkt en waar de cliënt ook echt iets aan heeft.

 

Gastlessen uitbreiden

Herman, Marcel en Ruud zijn enthousiast over de gastlessen. Herman: “We mogen rustig zeggen dat de inzet van ervaringsdeskundigen erg waardevol is binnen het opleidingsprogramma van wijkverpleegkundigen. Daarom gaan we proberen om ons aanbod gastlessen verder uit te breiden.”  
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

'Fieldlabs, Zorg in de Wijk in de 21e eeuw'  is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, lokale overheden en ondernemers in de metropoolregio Amsterdam. Samen werken ze aan een nieuw onderwijsconcept dat aansluit bij de actualiteit van het werk in de wijk.

Mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen, in plaats van in een zorginstelling. De vraag naar wijkzorg neemt dus toe. Daarnaast verandert ook de zorgbehoefte. Mensen willen meer eigen regie. Dat betekent dat wijkverpleegkundigen andere cliënten hebben dan een jaar of tien geleden.