2 november 2011

Forse groei Toegankelijkamsterdam.nl

Onze website Toegankelijkamsterdam.nl heeft het afgelopen halfjaar een forse groei doorgemaakt. Ruim 30 sportlocaties, een tiental parkeergarages en het hernieuwde Scheepvaartmuseum zijn onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden op de website. Toegankelijkamsterdam.nl bevat gegevens over de toegankelijkheid van ruim 400 gebouwen in Amsterdam. De onderzoeken worden gedaan door vrijwilligers met verschillende beperkingen.

 

Ook bij de verbouwing van het Scheepvaartmuseum is uitgebreid aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het gebouw en de collectie. Op elke verdieping zijn rolstoelgeschikte toiletten en binnenkort is ook het VOC-schip deels toegankelijk met een hefplateaulift. Het museum is sinds 1989 in het bezit van het Internationale Toegankelijkheidssymbool en daarmee een voorbeeld voor de andere musea in ons land. Sinds de opening op 2 oktober hebben ruim 68.000 mensen het museum bezocht.    

 

Sportlocaties

Elk jaar wordt de Amsterdamse Pluim uitgereikt aan sportorganisaties die zich sterk maken voor het sporten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook de toegankelijkheid van de sportlocaties van de genomineerde organisaties is onderzocht. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten van 33 sportlocaties te vinden op Toegankelijkamsterdam.nl.

 

Parkeergarages

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van de parkeergarages in het centrum van Amsterdam? Studenten Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam hebben een tiental parkeergarages onderzocht en de resultaten ervan staan op de website.

 

Maatschappelijke stages

Niet alleen studenten,  maar ook middelbare scholieren leveren een bijdrage  aan de website. Voor hun maatschappelijke stage hebben zij met ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart gebracht, waaronder gebouwen in het Amstelpark. In stadsdeel Oost wordt het project ‘Kan ik binnenkomen’ uitgevoerd, waarin de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en welzijnsinstellingen onder de loep wordt genomen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

 

Deel dit artikel