Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

25 maart 2024

Gemeente overstag bij collectieve rechtszaak huishoudelijke hulp

Bij de aanbesteding voor de Wmo-maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’ heeft de gemeente Amsterdam verschillende zorgaanbieders - waaronder Leven & Zorg - niet langer gecontracteerd. Met als gevolg dat cliënten naar andere, wel gecontracteerde, zorgaanbieders overgedragen moesten worden. Deze overdracht is in veel gevallen niet goed verlopen, waardoor cliënten gemiddeld een klein halfjaar geen of onvoldoende hulp hebben ontvangen. Terwijl ze daarvoor wel geïndiceerd waren.


Diverse cliënten hebben contact met onze cliëntondersteuners opgenomen om hen te helpen bij het indienen van een klacht. Vervolgens hebben wij verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd en is een deel van de cliënten alsnog geholpen.

 

Ondanks het feit dat cliënten niet de volledige huishoudelijke hulp ontvangen waarop ze recht hebben, blijft de gemeente naar de zorgaanbieders wijzen. En blijven de cliënten met een vervuild huis achter. 

 

Voorziening halveren zonder beschikking

Bij een aantal cliënten was de omvang van de Wmo-maatwerkvoorziening zo ongeveer met de helft teruggebracht, zonder dat zij daarvoor een nieuwe beschikking hadden ontvangen. Hierdoor konden zij geen bezwaar aantekenen of in beroep gaan, wat volgens ons  een aantasting van hun rechtszekerheid is. 

 

Gemeente komt niet in actie

Ondanks herhaaldelijk aandringen en de vele gesprekken die wij met de gemeente hebben gevoerd, doet de gemeente niets. De meeste cliënten zijn ondergebracht bij de verschillende zorgaanbieders en is het aan hen om met de cliënt tot passende zorg te komen. Als de cliënten een urenindicatie zouden willen, dan moeten zij zelf actie ondernemen.

 

Gevolgen voor cliënten

De gevolgen voor de cliënten zijn groot. Niet alleen is hun huis vervuild, maar we zien ook een toename van lichamelijk en geestelijke klachten. Dit komt met name door het feit dat de cliënten zelf hun huis moeten schoonmaken, terwijl ze daar lichamelijk niet toe in staat zijn.
 
Zoals mevrouw Adriaanse die groot risico loopt om tijdens het schoonmaken te vallen. Zij is de hele dag, 7 dagen in de week, bezig met het schoonmaken van haar huis. Ondanks alle haar inspanningen lukt het haar niet om het schoon te krijgen. 

 

Benen geamputeerd

Of de heer Bennani. Zijn beide benen zijn geamputeerd, waardoor hij onmogelijk zelf zijn huis kan schoonhouden. Tot de aanbesteding ontving hij van Leven & Zorg 3 uur per week huishoudelijke hulp. Na de aanbesteding kreeg hij eerst 4 maanden géén huishoudelijke hulp en daarna een periode 2 uur per 2 weken. Het is niet vreemd dat het huis van de heer Bennani inmiddels ernstig is vervuild. 
 
Als laatste voorbeeld mevrouw Carvalho. Zij heeft bijna een half jaar géén huishoudelijke hulp gehad en krijgt nu nog maar 2,5 uur per 2 weken huishoudelijke hulp, terwijl zij eerst 3,5 uur per week had. Het huis van mevrouw Carvalho is zo vervuild, dat Thuiszorg niet meer voor de noodzakelijke behandelingen langskomt. Door het stof in de slaapkamer moet mevrouw Carvalho zelfs in de woonkamer slapen!

 

Opkomen voor hun rechten

Bovenstaande voorbeelden zijn illustratief voor alle cliënten, waarvoor wij een collectieve klacht hebben ingediend. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer Amsterdammers in vergelijkbare of ergere situaties zitten. Als Cliëntenbelang Amsterdam komen wij ook voor hun rechten op. Met een colectieve klacht die nu bij de Amsterdamse Ombudsman ligt en met een collectieve rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam. 

 

Zitting rechtbank Amsterdam

Donderdag 8 februari jl. was er een zitting bij de meervoudige kamer, met 8 cliënten op de rol, waarvan één is overleden. Bij de rechtbank eisen wij dat de cliënten dezelfde uren krijgen die zij eerst kregen en dat dit zwart op wit in een besluit wordt vastgelegd. Alleen dan kan de Amsterdammer de zorg afdwingen die hij nodig heeft. 

 

In een andere zaak van ons had de rechtbank al uitspraak gedaan en de gemeente met een dwangsom verplicht om een urenindicatie af te geven.
Voor de beroepsjurist van de gemeente Amsterdam was dat reden om in alle zaken te gaan schikken. En dat gebeurde.

 

Inmiddes hebben alle cliënten een urenindicatie, wordt de dwangsom betaald en zijn de kosten die wij hebben gemaakt vergoed. Kortom, onze cliënten hebben op alle vlakken gelijk gekregen! De volgende spannende vraag is of de zorgaanbieder deze uren ook daadwerkelijk gaat leveren.

 

Klachtenprocedure

Naast de juridische procedure bij de rechtbank hebben wij ook namens 16 cliënten een klacht bij de gemeente ingediend. De klacht is zowel individueel (per cliënt) als collectief. Wij vinden namelijk ook dat de gemeente veel actiever moet zijn om bijvoorbeeld de Amsterdammers te vinden die ook slachtoffer van de aanbesteding is geworden.

 

Na verschillende gesprekken heeft de gemeente op onze klachten gereageerd. Het antwoord stelde ons helaas teleur. Cliënten moeten vooral bij de zorgaanbieders zijn of zelf een nieuwe aanvraag doen. Op ons verzoek om actief op zoek te gaan naar andere Amsterdammers die tussen wal en schip zijn geraakt, gaat de gemeente niet in. Uiteindelijk hebben wij samen met 9 andere cliënten de klacht bij de Ombudsman neergelegd. Wordt vervolgd!

 

Oproep

Zit u in een vergelijkbare situatie en krijgt u ook geen of onvoldoende huishoudelijke hulp, neemt u dan contact op met met onze cliëntondersteuners. Zij gaan met u na welke zorg u nodig heeft. U kunt ons bereiken op (020) 57 77 999 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 16.00 uur) of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.   

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel