Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

24 november 2017

Gemeente vergoedt vanaf 1 januari 2018 meerdere trapliften

Mede dankzij onze inzet wijzigt de gemeente het beleid voor woningaanpassingen. Met ingang van het nieuwe jaar geldt er geen maximum meer van één traplift per huishouden. Een doorbraak voor mensen die minder mobiel zijn en op een hogere verdieping wonen dan de eerste.

 

Mensen die op de 2e of 3e etage wonen, moesten tot voor kort noodgedwongen verhuizen als traplopen voor hen te moeilijk werd. Gezien de krapte op de Amsterdamse woningmarkt lukte dat vaak niet en raakten ze aan huis gekluisterd.

 

Beleid woningaanpassingen gewijzigd

Op 23 november ging de Raadscommissie Zorg akkoord met het voorstel om het beleid te wijzigen. De regel dat de gemeente standaard slechts één traplift toekent, wordt afgeschaft. Ook verhoogt de gemeente het grensbedrag per woningaanpassing van € 6100,- naar € 10.000,-. Dit is het totaalbedrag voor alle aanpassingen aan de woning en het trappenhuis.

 

Actieve voorlichting nodig

In onze reactie naar de wethouder hebben we gepleit voor actieve voorlichting aan medewerkers van sociale loketten en zorgaanbieders, zodat ze cliënten goed kunnen informeren. We hebben de gemeente ook gevraagd om zelf de mensen te benaderen die eerder een afwijzing hebben ontvangen op grond van de één-traplift-per-huishouden-regel. Zij kunnen dan opnieuw een aanvraag doen. Op dit verzoek heeft de gemeente nog niet gereageerd. 

 

Goede uitleg over afwijzing

Ook met het nieuwe beleid zullen sommige mensen tóch moeten verhuizen. Het komt bijvoorbeeld voor dat het plaatsen van trapliften bouwtechnisch niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het trappenhuis te smal is. We willen dat de gemeente de afwijzing van een aanvraag beter uitlegt. Een goed gesprek hierover is belangrijk voor begrip bij de aanvrager. In plaats van de huidige standaard teksten, zou de beschikking meer moeten ingaan op de individuele situatie.

 

Veel meldingen

Wij hebben het afgelopen jaar veel meldingen over het beleid rond trapliften gekregen. Onder andere van de Ouderenadviesraad van Amsterdam Oost. Namens verschillende cliënten hebben we bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van hun aanvraag van een traplift. Naar aanleiding van de meldingen hebben we gesproken met gemeenteraadsleden van een aantal politieke partijen. In het artikel ‘Standaard afwijzen meerdere trapliften in strijd met Wmo’ kunt u daar meer over lezen.

 

Oplossing voor groot probleem

Dankzij een motie van GroenLinks, SP en D66 onderzocht de gemeente dit jaar de noodzaak voor een aanpassing van het beleid. Tijdens het onderzoek hebben wij de gemeente verhalen uit de praktijk meegegeven van mensen die niet kunnen verhuizen. In april hebben we een pleidooi gehouden om het grensbedrag voor woningpassingen te verhogen. Mooi dat het voorstel nu aangenomen is. En terecht dat er een oplossing is gekomen voor dit grote probleem!

 

Lees ook het artikel over de campagne van de gemeente over huurrechten op onze website.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikelBrief

Lees ook onze brief 'Reactie op wijziging trapliftenbeleid' aan de gemeente van 3 oktober jl.