Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 oktober 2022

Gemeentelijke bezuinigingsplannen op zorg leiden tot minder welzijn

Cliëntenbelang Amsterdam roept gemeenteraadsleden op om de voorgestelde bezuinigingen op de zorg niet te steunen. De gemeente wil het budget voor Wmo-voorzieningen, zoals Hulp bij het Huishouden (HbH) nog meer gaan verminderen. En dan te bedenken dat het budget nu al te laag is. Zelfs kwetsbare Amsterdammers die met spoed worden aangemeld voor huishoudelijke zorg, krijgen die zorg heel vaak niet.

 

Bij sommige zorgaanbieders was in april het HbH-budget voor het hele jaar al op. De zorgaanbieders hanteren daarom zeer strenge urgentiecriteria. Zij geven aan alleen nog ruimte te hebben voor cliënten ouder dan 85 jaar, cliënten in de terminale fase en cliënten die verzamelwoede hebben, waardoor hun huis brandgevaarlijk is.

 

‘Wat is welzijn u waard?’

We spraken op 12 oktober in bij de Raadscommissie OZA (Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding). De begroting 2023 en de meerjarenplanning stonden op de agenda. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de gemaakte keuzes voor het welzijn van kwetsbare Amsterdammers, die toch al veel te lijden hebben. Wij vroegen de raadsleden: wat is het welzijn van de Amsterdammers u waard?

 

Urgentiecriteria te streng

Dessie Lividikou, onze beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): “Veel kwetsbare mensen vallen nu al buiten de boot. Met de voorgestelde bezuinigingsplannen wordt die groep alleen maar groter.
De Buurtteams moeten steeds vaker ‘nee verkopen’ aan huisartsen, ziekenhuizen en revalidatiecentra die mensen met spoed aanmelden voor huishoudelijke hulp.

 

Dit levert spanning op bij alle betrokken partijen. De gemeente is verplicht om mensen te helpen, want ze heeft een zorgplicht. Maar de gemeente geeft aan niet genoeg geld van het Rijk te krijgen en daarom  wachtlijsten te moeten accepteren."

 

Budgetten worden verlaagd

De gemeente wil doorgaan met de inzet van budgetplafonds. Niet alleen voor Hulp bij het Huishouden, maar ook Ambulante Ondersteuning en misschien wel voor andere Wmo-voorzieningen. Dessie Lividkou: “De gemeente hoopt dat een groter aantal hulpvragen kan worden opgelost door het buurtteam.

 

Samen met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, zodat er geen aanvullende professionele hulp hoeft te worden ingeschakeld. Wij vragen ons zeer af of dit wel reëel is. Buurteams worden al overspoeld met hulpvragen en er wordt steeds meer van familie, mantelzorgers en vrijwilligers gevraagd.”

 

Wachtlijsten worden langer

Budgetplafonds leiden tot nog langere wachtlijsten en tot minder zorg en ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers. Uit de begroting blijkt dat dit een bewuste keuze is: ‘Budgetplafonds kunnen mogelijk leiden tot achteruitgang van het welzijn van individuele Amsterdammers’.

Inzicht in wachtlijsten moet helpen om te prioriteren en te normeren, maar op welke manier? Wij willen graag dat de gemeente ons betrekt bij de keuzes die zij gaat maken. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Oproep

Heeft u van de zorgaanbieder of gemeente gehoord dat u voorlopig geen hulp bij het huishouden krijgt? En bent u op een wachtlijst geplaatst? Neem dan contact op met onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij kijken samen met u naar de (juridische) mogelijkheden om zo snel mogelijk hulp te krijgen. De cliëntondersteuners zijn te bereiken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur via (020) 57 77 999. U kunt hen ook een mail sturen:  steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Zorgverleners, zoals huisartsen en Buurtteams, vragen we om hun ervaringen door te geven aan Dessie Lividikou (beleidsmedewerker Wmo) via de mail of op (020) 75 25 100.

 

Meer nieuws
Lees ook het artikel Hulp in huis laat lang op zich wachten dat vandaag (31 oktober) in Het Parool verscheen.