Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

26 april 2022

Gouden Mannen komen uit hun isolement

Kwetsbare mannen die de moed vinden om hun leven weer op de rails te krijgen, dat zijn Gouden Mannen. De gelijknamige stichting helpt bij dit proces door hen een programma aan te bieden. Operationeel manager Annemarie de Bruijn: “Aan het eind van het programma hebben de meeste deelnemers meer zelfvertrouwen en levenslust. En ze zijn veel minder eenzaam.”

 

Een programma voor mannen was volgens Annemarie de Bruijn nodig, omdat er relatief weinig georganiseerd wordt voor mannen. “Mannen vormen een moeilijke doelgroep om in een groep te krijgen en te praten over zichzelf, zeker mannen met een migratieachtergrond van 55+.”  

 

Leven anders gelopen dan verwacht 

Annemarie: “Het leven van onze doelgroep is vaak anders gelopen dan verwacht. Ze zijn bijvoorbeeld gescheiden, hebben financiële problemen of geen contact meer met de kinderen. Als deze mannen zich beter gaan voelen én daardoor minder gebruik hoeven te maken van de zorg, snijdt het mes aan twee kanten.”  

 

(Artikel loopt door na de foto)

Thumbnail Gouden mannen april 2022.jpg

Programma

Deelnemers doorlopen in anderhalf jaar, 4 uur per week, het programma. Annemarie: “60 weken lijkt lang, maar die tijd is echt nodig, omdat de mannen die we begeleiden in een flink isolement zitten. Daar haal je ze niet zomaar even uit.

 

De eerste paar weken verwachten we daarom weinig van ze. Dan kunnen ze even landen. Over gevoelens praten is veelgevraagd, maar het lukt uiteindelijk wel als ze eenmaal de drempel hebben genomen.”

 

Digitale en sociale vaardigheden

Waar de deelnemers wel direct mee beginnen is het aanleren van digitale vaardigheden en de Nederlandse taal. Dat zijn belangrijke voorwaarden om uit een isolement te kunnen komen. Een e-mailadres hebben, kunnen whats-appen. In een latere fase komt het verbeteren van sociale vaardigheden aan de orde. Bijvoorbeeld hoe je samen een uitje organiseert, zoals een wandeling.

 

Positieve Gezondheid

De stichting werkt met het begrip Positieve Gezondheid, een bredere kijk op gezondheid. Het vermogen van mensen om met de uitdagingen van het leven om te gaan, staat daarbij centraal.

 

Annemarie: “Het accent ligt niet op ziekte of het ontbreken daarvan. Maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit komt voortdurend terug in alle fases van het programma. Hoe voel je je, wat heb je nodig om je beter in je vel te voelen.”

 

Uitbreiden

Annemarie is door de stichting ingehuurd om de uitvoering te verbeteren. Zo is er inmiddels een intranet, waardoor alle partnerorganisaties en ook de Gouden Mannen met elkaar kunnen communiceren. “De stichting Gouden Mannen wil haar succesvolle aanpak graag uitbreiden naar andere gemeenten.

 

Daarom schrijven we nu draaiboeken en handleidingen, zodat andere organisaties de methode makkelijk kunnen over nemen. Daarnaast willen we een duurzame maatschappelijke onderneming worden. Als we duurzame financiering hebben, zijn we niet elk jaar veel tijd kwijt aan fondsenwerving. Dat scheelt heel veel onzekerheid.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

De stichting Gouden Mannen is sinds kort lid van Cliëntenbelang Amsterdam en is er voor mannen met een migratieachtergrond die de verbinding zijn verloren met zichzelf, hun netwerk, de maatschappij en de toekomst.

 

Met een programma op maat werken ze aan het herstellen van deze verloren verbindingen. Er zijn programma’s in de stadsdelen Noord, Zuid, Oost en Nieuw-West. 

Bekijk hier een korte video.