Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

29 september 2016

Grote kans op lift Amstelstation

Er is een grote kans dat er tóch een lift komt in het ontwerp voor het nieuwe Amstelstation. Op 28 september bleek de raadscommissie Ruimtelijke Ordening positief gestemd over een financieringsvoorstel hiervoor. Zonder lift zou het overstappen van trein naar bus en tram een enorme onderneming worden voor minder mobiele reizigers. We wachten met spanning op een definitief akkoord van de gemeenteraad op 5 oktober. De kroon op onze jarenlange lobby.

 

Jarenl hebben we gepleit voor een lift, maar geen van de betrokken partijen wilde die betalen. Na een laatste noodkreet kwam de gemeente uiteindelijk toch met een financiële toezegging. Op 28 september sprak Nicolette Besemer (stadsdeelgroep Onbeperkt West) in namens ons in de raadscommissie. Er was brede steun voor het financiële voorstel.

 

Definitief Ontwerp Amstelstation

Aanleiding voor onze noodkreet was de presentatie van het definitieve ontwerp voor de verbouwing van het Amstelstation. In dit ontwerp staat geen lift ingetekend om het hoogteverschil te overbruggen tussen de trein- en metroperrons en het bus- en tramstation. Zonder optie voor een lift in het ontwerp, is er ook geen prikkel meer om op zoek te gaan naar financiering hiervoor.

 

Toegankelijkheid Amstelstation achteruit?

Als het definitieve ontwerp in de huidige versie zou worden vastgesteld en uitgevoerd, gaat de toegankelijkheid van het Amstelstation sterk achteruit. Zonder lift moeten minder mobiele reizigers een moeilijk begaanbare omweg van honderden meters maken, met een groot hoogteverschil. Dit is volstrekt onvoldoende voor een reis zonder obstakels.

 

In strijd met VN-verdrag

Wethouder Litjens (Ruimtelijke Ordening) toonde zich gevoelig voor onze argumenten. Recent is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap door Nederland geratificeerd. Ons inziens is het niet aanleggen van een lift in strijd met dit verdrag, en met de Wet gelijke behandeling.

 

Tijdelijke lift tijdens de verbouwing

Als de financiering toch rond komt, wordt het definitieve ontwerp aangepast. Dit maakt de weg vrij om tijdens de jarenlange verbouwing een tijdelijke lift te plaatsen, zodat mensen met een (mobiliteits)beperking ook dan kunnen blijven overstappen. Een hele opluchting voor al diegenen die ondanks hun beperking gewoon willen meedoen met de maatschappij.