Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

15 februari 2019

Kinderen beter beschermd tegen overbelasting

Hoeft de gemeente minder huishoudelijke hulp te leveren aan ouders met een beperking als er minderjarige kinderen zijn die kunnen meehelpen in het huishouden? Wij vinden vinden van niet. De gemeente heeft inmiddels de regels aangepast, maar toch staat hulp van kinderen nog steeds genoemd. Wij deden een tekstvoorstel dat de hulp van kinderen helemaal uit de regels laat. Meerdere politieke partijen in de gemeenteraad steunden ons. Het belang van het kind wordt nu beter gewaarborgd! 

 

Op 31 januari besprak de raadscommissie Zorg de wijziging van de ‘Nadere regels Wmo’ (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor 2019. De raadsleden van Denk, CDA, Groen Links en D66 steunden ons tekstvoorstel. 

 

Regels niet duidelijk genoeg

In de deze regels van de gemeente stond tot voor kort een lijstje met huishoudelijke activiteiten die kinderen vanaf 5 jaar zouden moeten uitvoeren, als een van hun ouders ziek of gehandicapt is. Na onze kritiek en die van tal van gemeenteraadsleden heeft de gemeente deze lijst uit de regels verwijderd.

Maar ook zonder dat lijstje, moesten kinderen ‘gebruikelijke zorg’ blijven leveren. Per situatie zou bekeken worden hoeveel taken een kind aankan. De gemeente voegde de opmerking toe dat ‘ook kinderen van ouders met een beperking kind moeten kunnen zijn’. Dit vonden wij niet duidelijk genoeg, vandaar dat we een helder tekstvoorstel deden.   

 

Overduidelijk

Onze tekst stelt overduidelijk: "Van kinderen kan geen structurele inzet gevergd worden in het kader van gebruikelijke zorg, zij worden bij de indicatiestelling buiten beschouwing gelaten." Zorgorganisaties mogen bij het vaststellen van het aantal uren zorg, er dus niet vanuit gaan dat kinderen meehelpen in het huishouden.
 

Vinden wij dan dat kinderen nooit mogen meehelpen in het huishouden? Kinderen mogen best helpen, als er maar geen druk van buiten op het gezin ligt. Daarom stelden we: "Het leren meehelpen in huis als onderdeel van de opvoeding blijft te allen tijde een zaak van de ouders en valt buiten de sfeer van indicatiestelling van zorg."

 

Belang van het kind

Om hun zieke ouders te helpen, nemen kinderen vaak ongemerkt langdurig taken over. En dat kan ten koste gaan van hun welzijn, hun ontwikkeling, eigen tijd voor school, vrienden en activiteiten. De bescherming van kinderen is des te belangrijker, omdat zorgorganisaties onder druk staan, vanwege tekort aan personeel en geld. Het belang van het kind kan zo in de verdrukking komen.

 

 

Fatima.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi

(beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning) op 06 13 76 41 40 of via

f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden