24 maart 2021

Lancering ‘Platform Amsterdam mentaal anders’. Doet u mee?

Ervaringsdeskundigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hun naasten vinden dat hun stem nu te weinig gehoord wordt. Reden genoeg om een breed platform op te richten waar jongeren, volwassenen en ouderen zich gehoord en gezien voelen. Dat is het nieuwe ‘Platform Amsterdam mentaal anders’!

 

Niet de diagnose, maar de mens centraal

Mensen met psychische of psychosociale problemen voelen zich soms buitengesloten door vooroordelen en gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid. Zij willen dat anderen, instanties en zorgverleners hen serieus nemen. Niet de diagnose, maar de mens moet centraal staan. Deze visie wil het platform uitdragen door het organiseren van workshops, bijeenkomsten en cursussen. 

 

Voor iedere Amsterdammer

Iedere Amsterdammer die interesse heeft in de GGz kan meedoen. We willen een zo divers mogelijk platform creëren. Met mensen uit zoveel mogelijk verschillende stadsdelen. Van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen uit cliëntenraden of andere organisaties van harte welkom om het platform te versterken.

 

Aanmelden en informatie

Het platform bestaat uit ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. Wij ondersteunen het in de persoon van Enis Reyhan (beleidsmedewerker GGz en Langdurige Zorg). Wilt u meedenken? Of de nieuwsbrief ontvangen?

 

U kunt zich aanmelden bij Carla Lem via c.lem@clientenbelangamsterdam.nl of e.reyhan@clientenbelangamsterdam.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Platform Amsterdam mentaal anders’. Voor meer informatie over het platform kunt u contact opnemen met Enis Reyhan op 06 39 69 23 89.

 

Themabijeenkomsten

Veel mensen die psychische zorg krijgen, vinden dat de kwaliteit daarvan beter moet. Door het organiseren van themabijeenkomsten willen we inhoudelijk de discussie aangaan en nieuwe antwoorden bedenken. Buiten het systeem denken.

 

Mogelijke thema’s zijn:

  • Duurzame zorgrelaties
  • Preventie
  • Nazorg na een crisis
  • Versterken van medezeggenschap
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid.   

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel