28 januari 2020

Presentatie 10 speerpunten Lokale Inclusie Agenda

Op maandag 27 januari j.l. overhandigde onze vrijwilligster en ervaringsdeskundige Arwen Schoppen de 10 speerpunten van de Amsterdamse Locale Inclusie Agenda (ALIA) aan wethouder Simone Kukenheim. Hierin staat hoe de gemeente gaat werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich welkom voelt. Arwen is slechtziend en bood 2 versies aan: een in braille en een in een groot lettertype.  

 

Ervaringsverhalen

Om tot de speerpunten te komen zijn er 6 bijeenkomsten geweest in de stad met mensen van verschillende achtergronden en met verschillende beperkingen. Hieraan hebben wij ook meegewerkt. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

 

Prioriteiten zijn nu duidelijk

Wethouder Kukenheim (Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport) is blij met de speerpunten. “Het is niet nieuw, maar nu is wel scherp wat Amsterdammers als prioriteit zien. Dit is een aanmoediging om inclusie naar een hoger plan te tillen op alle beleidsterreinen. De gemeenteraad zit erg op het onderwerp. Maar er is wel een cultuurverandering nodig, waarin iedereen moet meegaan."

 

Het artikel gaat verder na de foto.

Wethouder Kukenheim en Arwen Schoppen.jpg

Op de foto: links wethouder Kukenheim, rechts Arwen Schoppen (foto: met dank aan de Stedelijke WMO Adviesraad Amsterdam).

 

De 10 speerpunten

Hieronder volgen de 10 speerpunten in willekeurige volgorde. 

  • Betere handhaving in de openbare ruimte, zodat mensen ongehinderd wegen, stoepen en gebouwen kunnen gebruiken.
  • Betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer: kortere looproutes van een naar haltes, weinig overstappen, toegankelijke bussen en trams.
  • De looproutes langs de belangrijke locaties in de stad moeten verbeterd worden door obstakels weg te nemen.
  • Sociale bewustwording en inclusie: het verbeteren van de manier waarop beroepskrachten omgaan met mensen met zichtbare en niet zichtbare beperkingen.
  • Inclusie van ervaringsdeskundigheid: het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen tijdig betrokken worden bij de planning, bouw en aanpassing van gebouwen, woningen en de openbare ruimte, zodat deze toegankelijk worden.
  • Meer aandacht voor inclusief onderwijs, zodat kinderen met een beperking meer in contact komen met andere kinderen en andersom.
  • Meer toegankelijke openbare toiletten.
  • Informatie- en meldvoorzieningen van de gemeente moeten toegankelijk zijn op diverse manieren, dus niet alleen digitaal.
  • Toegankelijkheid van voorzieningen van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Daarom is het sterk aan te bevelen dat er één Wmo-loket komt voor beter maatwerk voor de hulpvrager. 
  • Het verbeteren van de sociale inclusie door plekken waar mensen hun vrije tijd besteden toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld theaters en speeltuinen.

 

Meer inzet ervaringsdeskundigheid blijft lastig

De wethouder wil ervaringsdeskundigen nog veel meer inzetten dan nu, bijvoorbeeld in het ontwerpproces van herbestrating. Een ervaringsdeskundige uit het publiek merkt op dat het juist heel moeilijk is om ertussen te komen als ervaringsdeskundige. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van het Hamerkwartier. De wethouder gaf aan om hier later op terug te willen komen, omdat ze te weinig kennis heeft over stedelijke ontwikkelplannen. 

 

Toegankelijkheid Openbaar Vervoer

Een van de 10 speerpunten is de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer (OV), een pijnpunt voor Arwen. Ze vertelt: “Het is er voor mij echt op achteruit gegaan. Ik moet nu vaker van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) gebruikmaken. En het busje ‘komt helaas niet altijd zooo’. Ik begrijp niet, waarom Amsterdam de stad autoluw gaat maken en tegelijkertijd het OV minder kleinschalig maakt. Dat is toch niet logisch?”

 

Wat nu?

Later op de avond vroeg onze programmamanager Krista Jansen welke politieke acties we kunnen verwachten. De wethouder gaat teneerste de speerpunten in het College van B&W en de gemeenteraad agenderen. In het najaar zal de gemeente evalueren wat er is gedaan met de speerpunten. Ze nodigde ons om haar hier de komende tijd scherp in te houden. En daar zullen we natuurlijk gehoor aan geven. 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel