Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

10 november 2021

Mantelzorgbijeenkomst ‘De naasten centraal’

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) vindt dat naasten te weinig aandacht krijgen in hun rol naast de professional en de cliënt. Tijdens de mantelzorgbijeenkomst op 25 oktober stond de naaste dan ook centraal. De deelnemers waren divers: van raadsleden tot naasten met een migratie-achtergrond die voor het eerst hun verhaal vertelden.

 

Onder naasten verstaat het PMA mantelzorgers en familieleden van een cliënt. Zij vertelden hun ervaringen, waaruit bleek dat ze serieus genomen willen worden. Naasten worden vaak niet als hulpvrager gezien en op de lange termijn lopen ze risico om op te branden.

 

Langdurig zieke ouder

Vooral kinderen die langdurig met een psychisch zieke ouder te maken hebben lopen een groot risico op problemen als ze ouder zijn. “Mij werd helemaal niet gevraagd naar mijn verhaal over mijn psychisch zieke moeder, dat mocht pas toen ik 18 jaar was."

 

Dat zegt Inge Romeijn van JMZPro, een stichting die opkomt voor de belangen van jonge mantelzorgers. “Ons gezin had therapie nodig, maar toen we dat beseften en wilden gaan regelen bleek dat er een wachtlijst is van anderhalf jaar."

 

Geld voor familiebeleid helaas niet geoormerkt

Wim Koning van Platform Mantelzorg heeft het betrekken van zijn familie bij de zorg voor zijn broer goed geregeld en vastgelegd in het zorgplan. “Maar als er een nieuwe medewerker komt, moeten wij als familie er zelf voor zorgen dat deze wordt ingepraat. De instelling doet dat niet."

 

Hij vindt dat er geoormerkt geld moet komen voor familiebeleid. “Zodra er bezuinigd moet worden, is dat het eerste wat sneuvelt in de instellingen."

 

Triadisch werken

Jentiena Clement, voorzitter van het PMA stelde dan ook terecht vast: “Het is belangrijk dat alle professionals 'triadisch werken', dat wil zeggen in de driehoek cliënt, zorgprofessional en naaste.

 

De zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ moeten ook apart met de naasten worden gevoerd, zodat er een volledige hulpvraag in beeld komt.”

 

Lees ook het verslag van de bijeenkomst (PDF-bestand).

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Ondersteuning voor naasten
Er moet veel meer bekend worden gemaakt dat cliënten en hun naasten gratis ondersteuning kunnen krijgen van een Onafhankelijk Cliëntondersteuner (OCO). Dit kwam naar voren tijdens de bijeenkomst.
 

Heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze cliëntondersteuners op ((020) 57 77 999 (op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur) of stuur hen een mail.