28 augustus 2018

Maximumtarief voor eigen bijdragen Wmo-voorzieningen

De landelijke overheid voert op 1 januari 2019 een maximum abonnementstarief van € 17,50 in voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Voor een groot deel van de Amsterdamse cliënten lijkt de nieuwe regeling geen verbetering. Zij betalen namelijk al een lager tarief dan het landelijke tarief. Behouden zij dat lage tarief, of moeten zij straks ook het hogere standaardtarief betalen? 
 
De eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen kunnen flink oplopen, naarmate je inkomen stijgt. De tarieven zijn namelijk inkomensafhankelijk. Daarom voert het Rijk een maximumtarief van € 17,50 in. Ongeacht hoeveel Wmo-voorzieningen iemand gebruikt en hoe hoog het inkomen is. Vooral mensen met een inkomen boven het minimum, en met meerdere voorzieningen, gaan minder betalen dan nu. Het Rijk wil deze mensen ontlasten, omdat ze ook vaak volledig het eigen risico voor de zorgverzekering betalen.  

 

Laagste tarief Amsterdam nu € 13,-

De gemeente Amsterdam compenseert mensen met een laag inkomen nu al voor de eigen bijdrage in de Wmo. Het laagste tarief in Amsterdam is nu € 13,- euro per vier weken. 60 procent van de Amsterdamse cliënten betaalt dit tarief. Ook heeft de Amsterdamse gemeenteraad vorig jaar gekozen om geen eigen bijdrage te heffen voor dagbesteding en ambulante ondersteuning. 

 

Meer gebruik van voorzieningen?

Een vaste eigen bijdrage voor iedereen kan ertoe leiden dat meer mensen met een hoger inkomen gebruik zullen maken van een Wmo-voorziening. Zoals van de Hulp bij het huishouden en woningaanpassingen. De gemeente kan financieel dan in de knel komen, want ze krijgt niet meer geld uit Den Haag. De gemeente zal daarom alles opnieuw moeten bestuderen. 

 

Keuzes voor de politiek

De twee belangrijkste keuzes voor Amsterdam zijn:

  • Het lagere tarief van € 13,- blijven hanteren voor mensen met een lager inkomen, ook als meer mensen gebruikmaken van de Wmo. Of het tarief van € 17,50 voor iedereen invoeren. 
  • En misschien weer een eigen bijdrage vragen voor dagbesteding en ambulante ondersteuning. 

 

Andere gevolgen van het maximumtarief

De eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijven wel inkomensafhankelijk. Met de invoering van een maximumtarief voor de Wmo, wordt het verschil tussen de eigen bijdragen die mensen betalen voor de Wmo en voor zorg uit de Wlz dus groter. Het gevolg kan zijn dat mensen proberen om langer gebruik te maken van de Wmo, zodat ze niet hoeven over te stappen naar de Wlz . Gevolg: nog meer mensen doen een beroep op geld vanuit de Wmo. 

 

Notitie Raadscommissie Zorg

In november komt het voorstel van de gemeente over de eigen bijdragen in de Raadscommissie Zorg. Voordat het zo ver is, kunnen en zúllen wij hierop reageren. Dat zal in oktober zijn. Wij willen dat het lage tarief van € 13,- blijft. Maar het is belangrijk dat we weten, wat de gemeente gaat doen als meer mensen Wmo-voorzieningen gaan gebruiken. Want daardoor zou de gemeente strengere regels kunnen gaan toepassen bij het aanvragen van ondersteuning. 


 

Fatima.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi

(beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning) op 06 13 76 41 40 of via

f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Het vaste tarief gaat gelden voor:

- Maatwerkvoorzieningen, zowel zorg in natura en zorg als met een Persoonsgebonden budget. 

-  Hulp bij het huishouden.
-  Woningaanpassingen. 
-  Hulpmiddelen zoals scootmobiels. 

 

Rolstoelen blijven uitgezonderd van een eigen bijdrage. 

 

Het vaste abonnementstarief zal niet gelden voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, omdat dit intramurale voorzieningen zijn.