29 januari 2020

Meer aandacht nodig voor looproutes in autoluwe stad

De gemeente Amsterdam maakt plannen om de stad autoluw te maken. Wij juichen dit toe, omdat er zo meer ruimte voor de voetganger kan komen. Daarvoor zijn looproutes zonder obstakels nodig. Maar zal dat ook gebeuren? 

 

Nog te weinig garanties

Berry den Brinker is slechtziend en vertegenwoordiger van de Voetgangersbeweging Nederland. Op 16 januari sprak hij mede namens Cliëntenbelang Amsterdam in bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid: “De gemeente is nog te vaag over het aanleggen van looproutes. Er zijn te weinig garanties dat stoepen echte ‘loopwegen’ worden zonder obstakels.”

 

Belofte 

De gemeente werkt aan het beleidstuk 'Ruimte voor de voetganger'. Het uitgangspunt hierin is dat alle stoepen in de stad een minimale vrije doorloopruimte moeten hebben van 1,8 meter. Hierbij wordt rekening gehouden met obstakels op de stoep.

 

Vrije doorloop onder druk

In de gemeentelijke notitie 'De leidraad voetgangersruimte' uit januari 2018 staat echter iets anders. Hierin geeft de gemeente toe dat de ruimte die voor voetgangers is gereserveerd, altijd minder is dan de vrije doorloopruimte die overblijft nadat het werk af is. Citaat: “Onder andere terrassen, geparkeerde fietsen, brommers en motoren zorgen voor een aanzienlijke afname van de hoeveelheid loopruimte.

 

Tekort aan regels

In de Leidraad staat ook dat door het tekort aan regels de vrije doorloopruimte onder druk staat: “Het parkeren van tweewielers is bijvoorbeeld gewoon toegestaan. Ook kunnen ondernemers in de praktijk veel ruimte innemen en is hun verdienmodel soms zelfs bebaseerd op het gebruik van de publieke ruimte.” 

 

Minimale doorloopruimte 2,5 meter

We komen daarom tot de conclusie dat de voorgenomen 1,8 meter vrije doorloopruimte onvoldoende is. De stoeprand van 15 cm en de ruimte voor geveltuintjes van 55 cm mogen we hier niet bij optellen. Doen we dat wel, dan komen op 2,5 meter. Den Brinker: “Wij willen graag dat de gemeente deze norm overneemt.”

 

Overlast terrasen en fietsparkeren

Den Brinker: “Bovendien moet de gemeente maatregelen nemen tegen de overlast van terrassen en fietsparkeren. Om te beginnen met een verbod op het dwars parkeren van fietsen op de stoep. En alle fietsenrekken zouden er op ingericht moeten worden, dat er fietsen met grote sturen naast elkaar inpassen. Zodat mensen hun fiets niet naast de rekken parkeert."

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel