Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

25 maart 2024

Meer aandacht voor mantelzorg binnen vereniging

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 maart jl. stond het onderwerp mantelzorg centraal. Ons Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) wil de komende jaren mantelzorg meer binnen onze vereniging onder de aandacht brengen om met elkaar tot een eigen visie te komen. Belangrijk, omdat mantelzorg veel aandacht krijgt van de overheid met als uitgangspunt dat ze meer kunnen doen. Wij betwijfelen dat. 

 

Risico overbelasting groot

Het PMA is echter van mening dat mantelzorgers helemaal niet meer kúnnen doen, de rek is er inmiddels uit. In de praktijk blijkt dat de afgelopen jaren de risico's op overbelasting alleen maar groter zijn geworden. Dat bleek onder andere uit de presentatie van Ahmed El Mesri van onze lidorganisatie Assadaaka

 

Hij had het over de zogeheten ontspoorde mantelzorg. Ahmed spreekt regelmatig mensen die mantelzorger zijn van een naaste, hun geduld verliezen en agressief worden tegen hun naaste. Niet iedereen is geestelijk en lichamelijk in staat om langdurig voor een familie- of gezinslid te zorgen.

 

Sluipmoordenaar

Volgens Jeannette de Kok van de MS Vereniging spreken ze als het gaat om mantelzorg voor een naaste van een ‘sluipmoordenaar’. Het begint met eenvoudige klussen, zoals de vuilniszak buitenzetten. Maar als de ziekte in de loop van de tijd ernstiger wordt en iemand steeds minder zelf kan, wordt het mantelzorgen ook steeds zwaarder. 

 

Cliënten én mantelzorgers zouden er daarom veel aan hebben, wanneer ze meer informatie zouden hebben over hoe een ziekte zich kan ontwikkelen en wat dit betekent voor de mantelzorgers. Zo kunnen zij zich erop voorbereiden biedt het hen meer controle en rust.

 

Alleenstaand en blind

Bij de Oogvereniging was het opgevallen dat informatie vooral gaat over 'de cliënt én partner', terwijl er veel alleenstaanden zijn met een klein sociaal netwerk. Een lid van de Oogvereniging vertelde dat ze als alleenstaande blinde de informatie niet kon lezen. Van het centrum kreeg ze vervolgens te horen dat de informatie ook niet voor haar was bedoeld, maar voor mantelzorgers. Alsof blinde mensen geen mantelzorger kunnen zijn. 

 

Uitdaging om grenzen te bewaken

Tijdens de bijeenkomst kwamen nog tal van belangrijke signalen naar voren:

 • De Stichting Mentorschap Amsterdam ziet dat cliënten de mentoren (vrijwilligers) vaak vragen om extra dingen te doen en het voor hen een uitdaging is om hun eigen grenzen te bewaken. 
 • Mantelzorgers worden zelf patiënt als gevolg van de jarenlange extra zorg die ze leveren. 
 • In Amsterdam ontbreekt een centraal punt waar alle soorten mantelzorgers terecht kunnen voor informatie.
 • De regeldruk is hoog voor mantelzorgers en de voorzieningen om hen financieel te ondersteunen zijn beperkt. 
 • Mantelzorgers missen de mantelzorgbon van de gemeente. Het gaat hen hierbij niet om het geld, maar wel om de waardering.
 • Bepaalde groepen mantelzorgers zijn niet echt te spreken over de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Gezien het belang van mantelzorg voor heel veel inwoners zou er best een stedelijk evenement kunnen komen in plaats van kleine activiteiten in de buurten. 

 

Het werd deze middag duidelijk dat onze lidorganisaties aandacht willen besteden aan mantelzorg vanuit hún perspectief. Met Cliëntenbelang Amsterdam heeft het PMA ervoor gezorgd dat het thema 'Mantelzorg' een plek heeft gekregen in het Regioplan Amsterdam. Bij de uitwerking ervan zullen we signalen en onze aandachtspunten inbrengen. 

 

Een paar voorbeelden van die aandachtspunten:

 • We zien graag de mantelzorgconsulenten terugkeren in de stadsdelen en dat zij te vinden zijn op de websites van de Buurtteams.
 • Deze mantelzorgconsulenten moeten voldoende uren krijgen.
 • Een centraal informatiepunt bij de Buurtteams voor mantelzorgers.
 • Preventief beleid om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zoals passende respijtzorg (flexibel inzetbaar) en regelingen die mantelzorg makkelijker maken.
 • Mantelzorgers zijn ook de naasten van cliënten die hulp en zorg krijgen van een professional uit een instelling (thuis of in de instelling).
 • Mantelzorg is zorgen voor iemand, zorgen maken om iemand en zorgen dat alles geregeld wordt voor jezelf en je naaste. 
 • Aandacht voor de minderjarige mantelzorgers. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel