29 oktober 2020

Meer begrip voor mensen met onbegrepen gedrag

Hoe creëer je begrip voor mensen met onbegrepen gedrag? Deze vraag staat centraal bij het project ‘Het gezicht van de zorgzame buurt’. Vanaf januari 2021 worden 15 ontmoetingen georganiseerd, waarvoor zowel getrainde ervaringsdeskundigen als mensen uit de lokale detailhandel worden uitgenodigd. Winkeliers kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere buurtbewoners die geconfronteerd worden met dezelfde problematiek.

 

Door het verminderde aanbod van bedden in de Geesteljke Gezondheidszorg (GGz) zijn mensen met onbegrepen gedrag zichtbaarder geworden op straat. Het is voor buurtbewoners meestal niet duidelijk hoe dat gedrag ontstaat, en dat het over het algemeen ongevaarlijk is. Daarnaast weten ze vaak niet, hoe ze het beste kunnen reageren.

 

Project in voorbereiding

De projectleiders Dorine van Lennep en Enis Reyhan - beide beleidsmedewerker bij Cliëntenbelang Amsterdam - zijn met de ketenpartners druk bezig met de voorbereidingen. Zoals het benaderen van winkeliers en het zoeken naar ervaringsdeskundigen. Enis: “Het is best een groot project, want het werkgebied bevat de gemeenten Amsterdam, Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer, Ouderamstel en Diemen.”

 

Verbinding aangaan

Enis vervolgt: “Nu gaat alles digitaal, maar we hopen natuurlijk dat we tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten die voor volgend jaar gepland staan, gewoon weer bij elkaar kunnen komen. We willen juist de verbinding aangaan door middel van ontmoetingen. Dan kunnen we ook de bestaande lokale structuren, meldpunten en de diverse ondersteuningsmogelijkheden nader voor het voetlicht brengen.”

 

Bewuste Amsterdammer met een realistisch beeld

Dorine van Lennep: “Het is niet onze bedoeling om de Amsterdammer op te leiden als hulpverlener, maar als een bewuste inwoner die een realistisch beeld heeft van mensen met onbegrepen gedrag. De durf om een gesprek aan te gaan, is vaak voldoende om iemand een eindje op weg te helpen. Bijvoorbeeld door een zorgprofessional in te schakelen. Dat kan een melding bij de politie helpen voorkomen.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Ketenpartners 'Het gezicht van de zorgzame buurt'

Het project is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGz-instellingen GGzinGeest en Arkin, Cliëntenbelang Amsterdam, Team ED, het platform StigMAG, Ypsilon, het Amsterdamse Aanjaagteam Personen met Verward Gedrag en de Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag bestaande uit ervaringsdeskundigen en naasten.