Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

10 november 2023

Meer investeringen in buurt en mensen nodig

Op 7 november jl. opende Het Parool met het artikel 'Buurt zucht onder kwetsbaren'. Kern van het artikel is het feit dat mensen met (psycho)sociale problemen vaker een huis krijgen in Amsterdam-Noord en Nieuw-West vaker dan ergens anders in de stad. Stadsdeelbestuurders zien sommige wijken daardoor in de knel komen. Daarom willen wij dat de gemeente weer gaat investeren in de sociale infrastructuur van onze wijken, waarop in het verleden is bezuinigd.

 

Door de bezuinigingen is het aantal sociale huurwoningen de afgelopen decennia sterk gedaald en is 24-uurs-opvang in Amsterdam zo goed als onmogelijk.

 

Daarnaast is er bezuinigd op de ambulante zorg en sociale ontmoetingsplekken in de buurt, en weten buren van mensen met een hulpvraag vaak niet wie ze moeten bellen als het misgaat. Op al deze punten zijn langdurige investeringen nodig, vinden wij.

 

Beeldvorming

Uit ervaring weten wij dat met deze beeldvorming - mensen met onbegrepen gedrag zorgen voor overlast - veel Amsterdammers met een psychische beperking het moeilijker krijgen. Iemand die kwetsbaar is, is niet automatisch ook iemand die overlast veroorzaakt. En kwetsbare mensen zijn veel vaker slachtoffer van geweld, dan dat ze dader zijn. In de publieke opinie blijft dit te vaak onderbelicht.

 

Investeringen

De investeringen zouden onder andere gedaan moeten worden in:

  • Meer sociale huurwoningen verspreid over de stad.
  • Een sterkere sociale infrastructuur in de wijken, zodat er een netwerk ontstaat van buurtinitiatieven en professionals, met mensen die echt contact hebben in de wijk en een aanspreekpunt kunnen zijn.
  • Een meer gevarieerd aanbod aan ontmoetingsplekken in de buurt, zodat mensen makkelijker anderen kunnen ontmoeten en activiteiten ondernemen. Deze zijn er nu onvoldoende en sluiten vaak niet aan bij de behoefte van de doelgroep.
  • (Ambulante) zorg. Veel GGZ-instellingen zijn wegbezuinigd en vervangen door thuis wonen met ambulante zorg. Ook op deze ambulante zorg is echter bezuinigd.
  • Mogelijkheden voor 24-uurs-opvang, voor als het bij iemand echt misgaat.
  • Betere informatievoorziening in de buurt: wie kunnen bewoners bellen als hen iets opvalt? En wie kunnen ze bellen als het echt misgaat? Vaak weten buren dit niet.

 

Telefoonnummers

Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast (020) 255 2914 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) kunt u (ernstige) overlast melden van lawaai, stank, vervuiling of agressie door buurtbewoners, bedreigingen in de buurt, buurtbewoners die zorg nodig hebben maar die niet krijgen, buurtbewoners die in de war zijn, vereenzaamde of verwaarloosde buurtbewoners, of raar gedrag van buurtbewoners.

 

In acute situaties - als er onmiddellijk gevaar dreigt voor de persoon zelf of zijn/haar omgeving – kunt u 112 bellen.

 

Bij het Meldpunt Advies- en meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) kunt u terecht met vragen over zorgwekkende situaties of voor het aanmelden van iemand voor zorg. Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar op (020) 55 55 555.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel