Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 oktober 2021

Meer zorgvuldigheid nodig bij communicatie over AOV

Vanwege bezuinigingen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) voert de gemeente Amsterdam per 1 januari nieuwe regels in. Nog voordat alle AOV-gebruikers een brief hierover hadden ontvangen, stond de informatie al op internet. Dat zorgde voor onrust. Vooral de kilometerlimiet van 1500 kilometer per jaar baart zorgen.

 

De gemeentelijk webpagina over de wijzigingen stroomde vol met boze en gefrustreerde reacties. Mensen stelden ook vragen over de uitvoering van de regels, die niet duidelijk wordt beschreven.

 

Kilometerlimiet

Vanaf 1 januari is er een kilometerlimiet van 1500 kilometer per jaar. Bart Weggeman, onze beleidsmedewerker Mobiliteit en Toegankelijkheid: “Bij onze organisatie werken veel vrijwilligers met een beperking die afhankelijk zijn van het AOV. Een aantal heeft nu al bijna 1500 kilometer gereisd. Zij vragen zich af hoe dat volgend jaar gaat. Kunnen ze dan nog wel werken in de laatste maanden van het jaar?”

 

De gemeente stelt in de brief: ‘Als u verwacht dat u meer of andere ritten gaat maken in 2022, adviseren wij u uit te zoeken of u deels op een andere manier kunt reizen. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met ander vervoer’. Bart reageert: “De gemeente lijkt te suggereren dat AOV-gebruikers een keus hebben om ander vervoer te gebruiken.”

 

Wel of geen extra kilometers mogelijk?

Op de webpagina geeft de gemeente antwoord op de reactie van ‘Trudie’: ‘Als je niet uitkomt met de kilometers, kun je vanaf januari 2022 contact opnemen met de Wmo Helpdesk of langsgaan bij het Sociaal Loket. Zij gaan dan samen met je kijken naar de mogelijkheden.’

Bart vraagt zich af: “Bedoelen ze hiermee dat je extra kilometers kan krijgen? Zo ja, wie bepaalt op welke gronden of je extra kilometers krijgt en hoeveel?”  Wij willen graag weten of de gemeente nu wel of niet een maatwerkvoorziening aanbiedt voor mensen die veel reizen. En ook hoe dat maatwerk eruitziet."

 

Niet alleen sociaal-recreatief

Bij het AOV wordt gesproken over sociaal-recreatief gebruik. Dat mensen kunnen winkelen of bij familie op bezoek kunnen gaan. Bart: “Maar wij vinden dat participeren in de maatschappij er ook onder moet vallen. Dat is een bredere definitie dan die de gemeente hanteert. Door het limiet bestaat de kans dat mensen die participeren dankzij het AOV, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, gestraft worden voor hun participatie.”

 

Ouderen

Mensen van 75 en ouder behouden hun huidige AOV-pas. Maar wat gaat er gebeuren met ouderen boven de 75 die nu nog geen AOV-pas nodig hebben en deze vanaf 2021 gaan aanvragen. Of mensen die volgend jaar 75 worden.

 

Moeten ze dan aantonen dat ze echt van alles geprobeerd hebben om met het OV te reizen? Bijvoorbeeld de OV-coach, of het gebruik van de begeleiderspas? En zo ja hoe is de bewijslast dan? En hoe streng is de indicatieprocedure? Hierover zou de gemeente duidelijker moeten zijn."

 

Fraude aanpakken

Er zijn ook andere maatregelen mogelijk om de kosten van het AOV te drukken. Wij hebben de gemeente eerder geadviseerd om fraude aan te pakken. Bart: “Jammer dat de gemeente niet zorgt voor pasjes met een pasfoto. Wij horen regelmatig signalen dat de pasjes niet of nauwelijks gecontroleerd worden, wat fraude in de hand werkt. Met een pasfoto is frauderen een stuk moeilijker.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Gemeenteraad vond onderzoek ‘veelreizigers’ niet nodig

De gemeenteraad heeft in juni ingestemd met een kilometerlimiet. Dat gebeurde tegelijk met het afschaffen van het automatische recht op AOV voor mensen van 75+. Lees hierover ons artikel 'Na 2030: Reizen voor mensen met een beperking moeilijker' (29 juni jl.).

Helaas is de gemeente toen niet ingegaan op ons dringende advies om eerst meer onderzoek te doen naar de beweegredenen van de zogenoemde ‘veelreizigers’. Meer over de maatregelen kunt u vinden op de website van de gemeente: Het Aanvullend Openbaar Vervoer verandert.