Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

30 november 2013

Misverstanden over Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam

De SP stelt het functioneren van het Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam ter discussie. Zij baseert haar kritiek op een klachtenjaarrapportage van de dienst WZS van de gemeente Amsterdam. SP-raadslid Maureen van der Pligt stelt: “Er zijn vijf klachten binnengekomen (bij het meldpunt van Cliëntenbelang). Dit betekent dat het klachtenmeldpunt nog steeds niet werkt”. De SP baseert haar mening helaas op een misverstand. Het echte aantal klachten ligt een factor twintig hoger.

De SP interpreteert de cijfers uit de Jaarrapportage 2012 Wmo van het Team Klachten van WZS verkeerd. Er staat namelijk dat het Meldpunt vijf klachten via warme overdracht heeft overgedragen aan het Team Klachten. Het totale aantal klachten dat het Meldpunt in 2011 en 2012 ontving over de uitvoering van de Wmo is gemiddeld 95, bijna 20 keer zo veel. 

Warme overdracht of doorverwijzing

Warme overdracht betekent dat we zelf een dossier aanleveren bij het Team Klachten van WZS, met een beschrijving van de kwesties waarover we ons zorgen maken. We verzoeken dan om deze zaken uit te zoeken en op te lossen. 

In andere, minder ernstige, gevallen verwijzen we cliënten door naar het Team Klachten. In beide gevallen gaan we na of de zaak wordt opgelost. 

Groot aantal meldingen niet allesbepalend

Het focussen op het aantal meldingen is volgens ons niet verstandig. De kwaliteit én de impact van het werk van het Meldpunt hangen niet uitsluitend af van een groot aantal meldingen. Een klein aantal meldingen heeft meerdere keren geleid tot een belangrijk verbetertraject.

Door de ondersteuning die het Meldpunt biedt, hélpt het cliënten ook daadwerkelijk met het oplossen van hun klachten.

Inspreken

Op 11 december a.s. bespreekt de Raadscommissie Zorg de opmerkingen van de SP. Het Meldpunt zal tijdens deze vergadering inspreken om het misverstand recht te zetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde van ’t Klooster (coördinator Meldpunt) op (020) 75 25 111 of h.vantklooster@clientenbelangamsterdam.nl

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel