Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

21 augustus 2023

Mogelijkheden vorming Alliantie Mantelzorg Amsterdam verkennen

Platform Mantelzorg Amsterdam gaat onderzoeken of het mogelijk is om met meerdere partijen een Alliantie Mantelzorg Amsterdam te vormen. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in de zorg die als gevolg van het overheidsbeleid ervoor zorgen dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op mantelzorgers.  

 

Zo zien wij dat:

  • Als gevolg van de vergrijzing de vraag naar mantelzorg steeds groter wordt, terwijl het aantal mantelzorgers afneemt.
  • De inzet van mantelzorgers steeds dwingender wordt en de risico’s op overbelasting groot zijn, ook bij gezinnen, partners en vrienden of buren.
  • Als er niet snel iets verandert, het aantal zorgvragen en de ernst ervan toeneemt. En dat komt op het bordje van de mantelzorgers van nu. Jarenlang zorgen voor een ziek familielid - bijvoorbeeld op hoge leeftijd met de eigen gebreken - brengt de nodige risico's met zich mee. 
  • Mantelzorgers geen rechtspositie hebben, maar nu bijvoorbeeld al gevraagd worden om in instellingen te helpen.
  • Mantelzorgers verpleegkundige handelingen verrichten bij gebrek aan geschikte zorg in de thuissituatie.  

 

Ontspoorde mantelzorg

Vaak is het niet meteen zichtbaar, maar het ontsporen van mantelzorg komt maar al te vaak voor. Hierbij kan het gaan om lichamelijke en geestelijke verwaarlozing of financiële uitbuiting. Kwetsbare mensen kunnen in veel gevallen niet om hulp vragen, met alle gevolgen van dien.

 

Ondersteunen kinderen

Kinderen die nog een hele toekomst voor zich hebben, moeten preventief ondersteuning krijgen als ze in een gezin wonen waar iemand langdurig beperkt of ziek is. Zo is het niet wenselijk dat zij worden ingezet als hulp in het huishouden en er nauwelijks ruimte is om gewoon kind te zijn.  

 

Kortom: hierom vinden wij het meer dan voorheen van belang om de handen ineen te slaan voor de Amsterdamse mantelzorgers en Amsterdammers die zorg nodig hebben. Wij zullen u blijven informeren over onze zoektocht naar de mogelijkheden een alliantie te vormen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel