Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

29 juni 2021

Na 2030: Reizen voor mensen met een beperking moeilijker

Mensen met een zogeheten ‘lichte vervoersvraag’ kunnen na 2030 geen beroep meer doen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Dat valt onder andere te lezen in de Toekomstvisie Sociaal Vervoer van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil dat zo veel mogelijk mensen voor wie reizen niet eenvoudig is, met het gewone openbaar vervoer gaan reizen. Volgens ons is dat niet realistisch. Het huidige openbaar vervoer is volledig ingesteld op snelheid en doorstroming, terwijl bijvoorbeeld mensen met een beperking en mensen die slecht ter been zijn, juist een veilige en comfortabele omgeving nodig hebben. 

 

Bart Weggeman, onze beleidsmedewerker Mobiliteit en Toegankelijkheid: “We begrijpen dat de gemeente de kostenstijging in het AOV wil beperken. Maar doe dat wel zorgvuldig en neem niet te grote stappen. Dus zorg wel dat wat goed gaat, overeind blijft.”

 

Het liefst reizen zoals ieder ander

Als het moet kunnen we ons vinden in maatregelen binnen het AOV, zoals een kilometerbeperking en het weren van gezonde 75-plussers. Het is ook lovenswaardig dat de gemeente inzet op het verbeteren van de toegankelijkheid van het gewone openbaar vervoer.

 

Dat minder bereikbaar is geworden door grotere loopafstanden naar haltes en vaker overstappen. Mensen met een mobiliteitsbeperking willen natuurlijk het liefst reizen zoals ieder ander. Vrij en flexibel kunnen zijn, niet van tevoren een rit hoeven te boeken.

 

Niet realistisch

Maar het is niet realistisch om te denken dat alle mensen met zogeheten 'lichte mobiliteitsbeperkingen’ allemaal het openbaar vervoer kunnen gebruiken. En zeker niet al in 2030. Een doel waarop je volgens ons geen beleid kunt baseren. Wij hebben in ieder geval nergens gelezen dat al het openbaar vervoer in Amsterdam in 2030 toegankelijk zal zijn.

 

Wat is een lichte beperking?

De gemeente heeft het over 2 doelgroepen: mensen met een lichte of met een zware vervoersvraag. Maar lichte en zware beperkingen zijn 2 uitersten waar nog veel gradaties tussen zitten. Er zijn genoeg mensen die nog net zelfstandig naar het busje van AOV kunnen lopen, maar toch niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen.

 

Drukte en haast

Drukte, haast en (gebrek aan) overzicht spelen ook mee. Ouderen of mensen met een chronische ziekte hebben vaak te weinig energie om een reis te kunnen maken, en die energie kan ook per dag verschillen. De loopafstanden naar de haltes zijn enorm voor mensen die moeilijk lopen. Oversteken op drukke kruispunten is een drama voor mensen met verminderd zicht en gehoor.

 

Te zware maatregelen voorkomen

Er staat nergens in de notitie hoeveel besparingen de gemeente verwacht over een jaar of 4. Wellicht zijn de huidige maatregelen genoeg om verdere bezuinigingen te voorkomen. Zolang een en ander zorgvuldig gebeurt, zijn wij er niet tegen.

 

Maar de gemeente moet stap voor stap evalueren en geen overdreven zware maatregelen nemen. Het bijna geheel afbouwen van het AOV is zo’n zware maatregel, die de gemeente volgens ons niet zou hoeven te nemen."

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Toekomstvisie Sociaal Vervoer

Het plan is dat over 8 jaar alleen mensen die veel hulp nodig hebben, nog kunnen gebruikmaken van het AOV. Bijvoorbeeld mensen die opgehaald moeten worden vanaf hun huisdeur of kamer. Van de huidige 32.500 gebruikers, blijven er dan zo’n 2500 over.

 

Mensen van boven de 75 jaar die geen problemen met reizen hebben, kunnen vanaf 2024 niet meer met het AOV reizen. De 75+ers die dat wel hebben, hebben tot die tijd nog steeds recht op AOV.

 

Lees de Toekomstvisie en ons advies op de toekomstvisie.