Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

24 november 2017

Nieuw bestuurlijk stelsel geschikt voor kwetsbare burgers?

Het nieuwe bestuurlijk stelsel dat de gemeente Amsterdam in 2018 invoert gaat uit van ‘de participerende samenleving’. Onze grootste zorg is of kwetsbare Amsterdammers wel genoeg gehoord worden in het nieuwe stelsel.  De gemeente heeft ons laten weten deze zorg serieus te nemen.

 

De gemeente verwacht van haar inwoners dat ze actief meedoen aan buurtinitiatieven. Maar kwetsbare inwoners zijn niet vanzelfsprekend in beeld. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking voor wie het taalgebruik te moeilijk is. Of aan mensen met een mobiliteitsbeperking voor wie een (vergader)locatie niet toegankelijk is.

 

Kaders nodig

Wij willen graag dat de gemeente kaders opstelt, waarin is vastgelegd dat iedereen kan meedoen als er iets georganiseerd wordt. De gemeente heeft deze aanbeveling overgenomen. De stadsdeelcommissies krijgen de opdracht om de burgerparticipatie te stimuleren. We hebben erop aangedrongen om de commissieleden goed op te leiden, zodat ze weten hoe ze kwetsbare groepen kunnen bereiken.

 

Potje voor toegankelijkheid

Stadsdelen moeten elk jaar een gebiedsplan met een begroting maken. Hierin beschrijven ze wat ze van plan zijn in de verschillende gebieden. Wij pleiten voor een vrij te besteden budget om de buurt inclusiever te maken. Denk aan het plaatsen bankjes langs de looproute vanaf het verzorgingshuis naar het winkelcentrum. Nu komt het regelmatig voor dat dit soort verbeteringen moet wachten tot het volgende jaar. En dan vergeten wordt, of wordt geschrapt uit de begroting, omdat andere zaken voorrang krijgen. Ook dit voorstel neemt de gemeente over.

 

Stemlocaties

Wij vinden dat ook stembureaus voor iedereen toegankelijk moeten zijn. In stadsdeel West is dit al beleid, maar het zou voor alle stadsdelen moeten gelden. Helaas houdt de gemeente zich hier aan de huidige wettelijke voorschriften uit de Kieswet: tenminste 25% van de stemlocaties moet toegankelijk zijn. Wat ons betreft mag de gemeente hier veel vooruitstrevender in zijn.

 

Vinger aan de pols houden

We hopen dat de gemeente de vernieuwing van het bestuurlijke stelsel aangrijpt om van Amsterdam een inclusieve, leeftijdsvriendelijke stad te maken. We houden de vinger aan de pols, want we weten nog niet hoe de gemeente onze aanbevelingen omzet in beleid.

 

Achtergrondinformatie bestuurlijk stelsel

Het dagelijks bestuur in de zeven stadsdelen wordt niet meer gekozen, maar benoemd door het College van Burgemeester & Wethouders. In de tweeëntwintig gebieden die de gemeente aangewezen heeft, komen door de bewoners gekozen adviescommissies. Per woongebied in het stadsdeel nemen minimaal 4 en maximaal 6 bewoners deel aan de stadsdeelcommissie.


De stadsdeelcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur. Dit advies is zwaarwegend. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. Lees meer over het nieuwe bestuurlijk stelsel op de gemeentelijke website.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden