Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

8 december 2022

Nieuw project Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Amsterdam Amstelland

Met de De Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdamse GGD starten we in januari 2023 met het project 'Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Amsterdam Amstelland'. Van ZonMw hebben we voor dit project een subsidie voor 4 jaar gekregen. Doel van de kenniswerkplaats is om mensen met onbegrepen gedrag passende ondersteuning te bieden. De zwaarste groep die met politie en justitie te maken krijgt, valt hier buiten.  

 

Iedereen moet een zo goed mogeljk leven kunnen leiden in onze gemeenten en wijken. Voor mensen met geestelijke problemen, een licht verstandelijke beperking, dementie, verslaving of combinaties ervan geldt dat ook. 

 

Samen leren door onderzoek

Problemen waarmee de doelgroep van dit project mee te maken heeft, vraagstukken waar de doelgroep mee kampt en waarvoor we nog geen goede oplossingen voor hebben, zullen we nog eens bestuderen. Om daar 
samen een nieuwe of vernieuwde aanpak voor te bedenken en in te voeren.

 

Na de invoering ervan zullen we op bepaalde momenten bekijken of de nieuwe aanpak ook echt werkt in de praktijk. Dit doen we met ervaringsdeskundigen, naasten, beleidsmakers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

 

Nieuwe projecten

De komende 4 jaar kunnen we ook nieuwe projecten bedenken en uitvoeren. Vanuit de Kenniswerkplaats moeten we daarvoor dan wel nieuwe subsidie aanvragen.

 

We kijken ernaar uit om de komende jaren samen aan de slag te gaan en mooie resultaten te bereiken! 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel