15 december 2020

Nieuwe aanpak dakloosheid: menselijke benadering moet terug

De dakloosheid in Amsterdam neemt zorgwekkend toe. Dit heeft de gemeente ertoe aangezet een nieuwe aanpak te gaan ontwikkelen. De eerste lijnen daarvan staan nu op papier. Wij zijn het met de gemeente eens dat de overmatige regelgeving moet worden teruggedrongen. Daarnaast moet de gemeente zich echt anders opstellen ten opzichte van dakloze mensen. Met meer vertrouwen in mensen en meer flexibele oplossingen.

 

Beleidsmedewerker bij Cliëntenbelang Amsterdam Fatima Ouariachi: “Voor veel mensen is de wereld met die hoeveelheid aan regels een valstrik, waarin zij vastlopen. De vaardigheden en vasthoudendheid die de gemeente van dakloze mensen vraagt, zijn voor velen buiten het bereik. Zonder de hulp van een doortastende begeleider of doorgewinterde cliëntondersteuner komen zij niet meer uit het web. Het maakt mensen moedeloos en murw.”

 

Geen morele schuld voor verliezen huis

"Mensen die dakloos zijn geraakt, lopen vaak vast door de talloze regels. Zonder briefadres kom je niet in aanmerking voor een uitkering. Zonder meerdere bankslaapadressen krijg je geen briefadres. Zonder DigiD kun je ook allerlei aanvragen niet doen. Deze regelgeving moet inderdaad worden aangepast.

 

Maar stel ook andere stel ook alle voorwaarden, inperkingen en uitsluitingsgronden ter discussie. Mensen dragen geen morele schuld voor het verliezen van een huis of inkomen. Ze verdienen geen wantrouwen, maar individueel maatwerk en oplossingsgericht handelen."

 

Laagdrempelige faciliteiten wegbezuinigd

"In het Plan van Aanpak Dakloosheid stelt de gemeente terecht dat als iemand uitstroomt naar een nieuwe omgeving, het belangrijk is om een netwerk op te bouwen. Voor iemand die niet makkelijk met mensen in contact komt, is het niet eenvoudig om te weten waar je hulp kunt vinden.

 

Onmisbaar zijn laagdrempelige faciliteiten zoals buurtcentra, inloopruimten bij instellingen of een openbare bibliotheek in de buurt. Veel van deze plekken zijn helaas aan bezuinigingen ten prooi gevallen. We zijn benieuwd hoe de gemeente dit gat gaat dichten."

 

Achter elke cliënt minstens één naastbetrokkene

Ook het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) reageerde op de plannen van de gemeente. Malène Duijst is coördinator van het PMA bij Cliëntenbelang. Malène wijst erop dat achter elke cliënt minstens één naastbetrokkene of mantelzorger zit: “Iemand die op welke manier dan ook van grote invloed is op het wel en wee van de cliënt.

 

Het meest succesvolle traject ontstaat als de naastbetrokkenen als een volwaardige partner worden meegenomen in de totstandkoming van het uiteindelijke plan. Het PMA adviseert de financiers van het plan, waaronder de gemeente Amsterdam, om 'triadisch werken' als voorwaarde bij de aanbesteding mee te nemen. Dit betekent dat cliënt, zorgverlener en een naastbetrokkene goed met elkaar kunnen samenwerken.”

Fatima3web.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi (beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) op 
06 13 76 41 40 of via​​​​​​​f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Masterplan Dakloosheid

De eerste plannen moeten uiteindelijk leiden tot een breed opgezet 'Masterplan Dakloosheid', waarin alle betrokken partijen samenwerken. Het masterplan bestaat uit 4 programmalijnen:

  • Preventie
  • Het creëren van meer woonmogelijkheden
  • Het creëren van voldoende en passend ondersteuningsaanbod
  • Goede borging bij uitstroom

 

De aandacht zal hierbij verschuiven van opvang naar preventie. De gemeente ziet kansen voor een sterkere positie van onafhankelijke cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid. Vooral bij vroegsignalering en preventie. Cliëntvertegenwoordigers kunnen ook een gidsrol vervullen bij het bevorderen van maatschappelijk herstel.