17 oktober 2011

Oktober Column

`Trots` door Riet, vrijwilligster bij Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Trots ben ik. Niet op heel Nederland, zoals Rita Verdonk, maar op Amsterdam. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Sinds drie jaar woon ik niet meer in Amsterdam. Waar ik nu woon heb ik het prima naar mijn zin. Toch is het zo dat je het meisje wel uit Amsterdam kan halen, maar Amsterdam niet uit het meisje! Wil je weten waar ik dan wel zo trots op ben lees dan even door.

 

Net als het Centraal Plan Bureau keert de wethouder Zorg Eric van der Burg zich openlijk tegen de plannen van de staatssecretaris Marlies Velthuijzen van Zanten. Zijn grootste bezwaar is dat mensen door het wegvallen van hun persoonsgebonden budget hun keuzevrijheid gaan verliezen. Ook gelooft hij, net als het C.P.B., absoluut niet in al die honderden miljoenen die zij hiermee denkt te bezuinigen.

 

De liberalen zijn natuurlijk bij uitstek de voorstanders geweest van het pgb. In gedachten hoor ik  Erica Terpstra nog een warm en vurig pleidooi hiervoor houden. Nu wil Van der Burg dat Amsterdam de regeling in stand houdt, zodat de zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte of handicap de regie in eigen handen kunnen houden en kunnen doorgaan met hun leven dat zonder pgb dramatisch zou kunnen verslechteren.

 

Er zijn mensen die zonder het pgb niet meer in staat zijn naar hun werk te gaan of nog langer zelfstandig te kunnen wonen. Het gebruik van de regeling is de laatste jaren sterk gestegen. Openlijk of tussen de regels door wordt dit voornamelijk door misbruik veroorzaakt!

 

Op zijn zachts gezegd word ik hier zeer onpasselijk van. Het schijnt ook schandelijk te zijn, wanneer een familielid betaald krijgt voor geleverde zorg. Dit moet allemaal gratis gebeuren. Er zijn mensen die minder of niet gaan werken om voor een familielid of vriend te kunnen gaan zorgen. Petje af en belonen zou ik zeggen.

 

Als er al grootscheeps misbruik wordt gemaakt van de regeling is dit, mijns inziens, eerder het geval bij bureaus die mensen ‘bijstaan’ en op een heel laag niveau bij de gebruiker zelf. Waar regelingen zijn wordt misbruik gemaakt. Dit valt natuurlijk niet te ontkennen, maar is het niet zo dat je hier ook op een andere manier over kunt denken en mee omgaan?

 

Gisteren sprak ik iemand die dit heel goed verwoordde. Er is een prachtige winkel, maar het is jammer dat er in die winkel soms gestolen wordt, dus sluiten we de winkel. Wat een onzin, denk je dan. Je houdt die prachtige winkel toch zeker open, maar gaat wel op zoek naar preventieve oplossingen voor de diefstal. De wethouder wil zijn plan financieren met het geld dat vanuit de AWBZ naar de gemeente komt. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: Amsterdammers wees trots op jullie wethouder zorg! Moge vele gemeenten hem volgen! 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

 

Deel dit artikel