Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

1 november 2018

Omgang met patiënten MC Slotervaart onacceptabel

Met verbazing en de nodige verontwaardiging hebben we de afgelopen week de gebeurtenissen rond het faillissement van het MC Slotervaart gadegeslagen. Ook wij werden overvallen door het plotselinge karakter ervan. Dat het bestuur en management financieel hebben gefaald, hebben we uitgebreid kunnen volgen in de (lokale) media. Desondanks hebben de specialisten, verpleegkundigen en alle andere medewerkers ervoor gezorgd dat er kwaliteit van zorg werd geleverd. Zo blijkt uit de enquêtes die gehouden zijn onder de patiënten de afgelopen jaren. Patiënten waarderden ook het vertrouwde en laagdrempelig karakter van ‘het Slotervaart’. De inzet van het personeel verdient dan ook veel waardering.

 

Veiligheid patiënten

De afwikkeling van het faillissement daarentegen is toch echt héél zorgelijk. In twee dagen tijd moesten de ruim 100 patiënten die op dat moment in het Slotervaart lagen, herplaatst worden. Grotendeels is dat goed verlopen en zijn velen ondergebracht in andere Amsterdamse ziekenhuizen. Helaas geldt dat niet voor alle betrokken patiënten en is er ook in een paar gevallen wat flink misgegaan. De veiligheid van een paar patiënten is dusdanig in gevaar gebracht dat de specialisten het nodig vonden om hiervan melding te maken bij de Inspectie Volksgezondheidszorg en Jeugd.

 

Stress en onzekerheid

De verhuizing op zich leidt ook al tot de nodige stress en onzekerheid bij patiënten, familieleden én mantelzorgers.

Daags na het faillissement werden de problemen steeds duidelijker. Voor de komende maanden staan/stonden 20.000 – 30.000 patiëntafspraken gepland. Deze patiënten worden terugverwezen naar hun huisartsen en zij dienen uit te zoeken waar en wanneer hun -vaak ook ernstig zieke - patiënten ondergebracht en behandeld moeten worden. Huisartsen zitten met hun handen in het haar en hebben geen idee hoe ze deze stroom van patiënten op moeten vangen. Niet voor niets heeft de Onderzoekraad voor Veiligheid dinsdag aangekondigd een onderzoek te doen in hoeverre het belang en de veiligheid van de patiënten is meegewogen in het faillissement.

 

Zorgvuldige voorbereiding

Het verwondert ons dat de overdracht van patiënten zo verloopt. Zo’n faillissement vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De zorgverzekeraar en de raad van bestuur hadden ons inziens een noodplan klaar moeten hebben voor de afhandeling en overdracht van personeel en patiënten. Een uitgewerkt scenario, met de benodigde tijd om zorgvuldig met alle patiënten van het MC Slotervaart om te gaan. En ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van hun zorg kon worden gewaarborgd. Dit is een heel zware les, waarvan we veel aan het leren zijn. Herhaling van een dergelijke gang van zaken is onacceptabel. Wellicht kan een noodplan onderdeel worden van de Governancecode Zorg voor ziekenhuizen en zorginstellingen, zodat herhaling voorkomen kan worden.

 

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en het belang en welzijn van Amsterdamse patiënten vertegenwoordigen.  

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden