Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

14 januari 2022

Ons manifest 'Inclusief ben je samen'

Cliëntenbelang Amsterdam vertegenwoordigt vooral Amsterdammers in kwetsbare omstandigheden. Met en voor hen werken wij aan een meer inclusieve stad. In dit manifest 'Inclusief ben je samen' zetten wij een aantal van onze wensen en ideeën hierover uiteen. Tegelijkertijd leggen wij uit hoe wij dit ‘met hen-principe’ in politiek, bestuur en instellingen gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. 

 

Aan de hand van de verhalen en ervaringen van Amsterdammers, kunnen we voor specifieke problemen samen oplossingen vinden. Zo zal Amsterdam een meer inclusieve stad kunnen worden en kunnen burgers het vertrouwen in hun overheid terugvinden.

 

Om dat ‘met hen-principe’ en inclusie gestalte te kunnen geven, hebben we hieronder een aantal thema’s uitgewerkt. Dit manifest is een uitgestoken hand naar de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders (B&W) die na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 nieuw beleid zullen gaan vormgeven.

 

In het kort

Hieronder volgt een verkorte weergave van het manifest.

 

Wachten is achteruitgaan; de cliënt wil voort!

De wachtlijsten voor wonen, welzijn en zorg zijn een structureel probleem geworden. De last daarvan kunnen we niet op de schouders van de wachtenden laten rusten. Dat is helaas op dit moment wel het geval. Dit heeft als gevolg dat mensen die lang moeten wachten, zichzelf steeds verder terugtrekken. Ze doen niet meer mee en dat is onacceptabel en onwenselijk.

 

Dat vraagt om een omslag: van een abstracte en afstandelijke bejegening naar een meer menswaardige en compassievolle benadering, met de Amsterdammers om wie het gaat, met hun naaste omgeving en initiatieven vanuit de buurt én met professionals.

 

Inclusieve arbeidsmarkt

Een meer inclusieve arbeidsmarkt is nodig om kansen te creëren of te behouden voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Inclusie en diversiteit bereiken we alleen als werkgevers, werknemers en overheid daar bewust
aan werken en de handen ineenslaan.

 

Een toegankelijk Amsterdam

Om te bereiken dat mensen met een beperking onder andere de openbare ruimte zelfstandig kunnen gebruiken, heeft Nederland in 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (VN-verdrag Handicap)
geratificeerd. Een internationaal verdrag vol richtlijnen om dit te realiseren. Gebouwen, openbare toiletten, kruispunten, tramhaltes, bussen, theaters, stemlokalen; alles moet voor iedereen toegankelijk zijn.

 

De eisen voor toegankelijkheid dienen als hard en onwrikbaar uitgangspunt voor ieder ontwerp te worden gehanteerd. Om dit waar te maken moet zowel in de planning als bij de uitvoering en de kwaliteitstoetsing van diensten en voorzieningen het ‘met hen-principe’ worden toegepast, met een actieve rol voor mensen uit de doelgroep.

 

Toegankelijke en passende huisvesting voor Amsterdammers

Een passende woning biedt mensen veiligheid en geborgenheid. Teveel Amsterdammers hebben geen dak boven hun hoofd. Of kunnen geen zelfstandig leven leiden, omdat hun woning onvoldoende comfort biedt en te
weinig toegankelijkheid is. Of ze missen de benodigde hulpmiddelen en begeleiding.

 

De gemeente en woningcorporaties lijken niet te beschikken over voldoende kennis op het gebied van toegankelijk en passend wonen, waardoor zij onvoldoende inclusief kunnen bouwen. We roepen daarom de overheid, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgaanbieders én architecten op om met bewoners met ervaringskennis recht te doen aan de uitgangspunten van de Inclusie-agenda.

 

(Klik op de afbeelding om het manifest te openen)

Thumbnail Manifest Inclusief ben je samen.jpg

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel