2 september 2021

Onze inspraakreactie op sluiting sportcentrum Reade

Vanochtend hebben we tijdens de vergadering van de Raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport (ZJS) onze bezwaren geuit tegen de sluiting van het sport- en bewegingscentrum Reade. Het centrum sluit per 31 oktober. Hiermee dupeert het centrum honderden Amsterdammers met een chronische aandoening zonder hen concrete alternatieven te bieden.

 

Geen prioriteit aan sportfunctie

Enkele jaren geleden waren er nog 800 sporters. Reade heeft de faciliteiten steeds verder afgebouwd en geen prioriteit aan de sportfunctie gegeven. Eerst werden de sportlessen in warmwater stopgezet en later de openingstijden gehalveerd. Reade liet al langer geen nieuwe sporters meer toe. 

 

Toch blijven de huidige gebruikers komen: want zonder deze faciliteiten kunnen zij niet sporten. Mensen die al meer dan 30 jaar gebruik maken van Reade worden afgescheept met de mededeling dat ze niet meer tot hun doelgroep behoren en daarom nergens meer bij betrokken worden.

 

Negeren cliëntenraad

Ongehoord. Ook heeft Reade het advies van de cliëntenraad genegeerd. Dit in een samenleving waarin de vraag naar maatwerk voor mensen met chronische beperkingen alleen maar toe neemt. Deze ontwikkeling loopt op geen enkele manier in de pas met de sportmogelijkheden voor deze doelgroep. Laat staan dat er voldoende maatwerk is voor de diverse beperkingen.

 

En met maatwerk bedoelen we niet het Sportloket Amsterdam, waar mensen via de website Uniek Sporten kunnen zoeken naar een geschikte sport. Dat is voor deze mensen simpelweg geen oplossing. Het gaat om passende beweging voor mensen met flinke lichamelijke beperkingen en dat kan in Groot-Amsterdam alleen bij Reade.

 

Sociaal en fysiek toegankelijk

Daar is professionele begeleiding aanwezig met verstand van mensen 
met chronische Reuma, MS, Fibromyalgie, Hersenbeschadiging, chronische pijn en dwarslaesies. De locatie van Reade is daarnaast zowel fysiek als sociaal toegankelijk. Reade dupeert niet alleen de huidige gebruikers, maar alle Amsterdammers die dergelijke locaties ontberen.

 

In plaats van dit centrum te sluiten, moet er juist méér aanbod komen. Net als 
de Ombudsman Metropool Amsterdam zijn wij van mening dat het hieraan schort voor jeugd én volwassenen. Wat er nodig is, is dit: 

  • Een onderzoek onder de doelgroep over wat voor hen belangrijk is om te kunnen sporten.
  • Een meerjarenplan om aan de toenemende toekomstige vraag naar sporten met bijzondere voorzieningen te voldoen.

 

Afsluitend hebben we de raadsleden opgeroepen om deze sluiting een halt toe te roepen en op te komen voor Amsterdammers met een beperking die vanwege hun aandoeningen móeten bewegen om te blijven functioneren.

 

Regie over eigen leven

Ook Ton Kulik deelde zijn verhaal met de commissie. Ton revalideerde bij Reade en was daarna een trouw bezoeker van het sportcentrum. Hier raakte hij verslingerd aan rolstoel badminton: "Ik ben in staat een zelfstandig leven te leiden. Ik woon alleen, doe het huishouden zelf. Ik voer de regie over mijn eigen leven.

 

Dit alles dankzij Reade en het sportcentrum. Met de sluiting én de onmogelijkheid om ergens anders aan mijn conditie te werken, vrees ik het ergste voor mijn toekomst. Reade heeft mij nooit gevraagd, hoe het is voor mij - als ‘rolstoeler’ - om niet meer in het sportcentrum te kunnen sporten. Kennelijk is dat niet belangrijk."

 

Wethouder Kukenheim gaat aan de slag

De inspraak van Sjoerd Jansen namens de Belangengroep Behoud Sportcentrum Reade riep de nodige vragen op bij de leden van de Raadscommissie. De raadsleden waren zich duidelijk bewust van het probleem. Wij delen hun standpunt dat er juist meer sportvoorzieningen moeten zijn, waar mensen aangepast kunnen sporten. 

 

Wethouder Kukenheim (Zorg) reageerde vol begrip op de vragen. Ze gaf aan dat ze al in gesprek was geweest met de Raad van Betsuur van Reade om opheldering te vragen. De wethouder gaat zich er hard voor maken dat éérst alle sporters een goed alternatief aangeboden krijgen, vóórdat het sportcentrum dicht kan. 

 

Ze zegde toe in contact te blijven met Reade en de Belangengroep Behoud Sportcentrum Reade en dat ze bij Reade navraag doet om een helder beeld van de situatie te krijgen. 
 
"We zijn er echt nog niet, maar we hebben een goede stap gezet", aldus Sjoerd Jansen. Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam blijven we betrokken bij dit proces dat past binnen het programma Vitaal en Gezond van de gemeente. Wij zijn één van de deelnemers van het programma.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel