28 september 2018

Opnieuw proefproces over Hulp bij het huishouden

In 2016 hebben wij er met een proefproces voor gezorgd dat de gemeente haar nieuwe beleid voor Hulp bij het huishouden (Hbh) moest herzien. De gemeente heeft daarna een nieuwe indicatieprocedure en een ‘maatstaf’ voor wat een schoon en leefbaar huis is vastgesteld. Ook deze manier van indiceren tast volgens ons echter de rechtspositie van Amsterdammers aan. Daarom voeren we nu weer een proefproces. Op 5 september was de zitting bij de rechtbank Amsterdam, waarin we de rechter om een oordeel hebben gevraagd. De uitspraak is rond 17 oktober.

 

We voeren het proefproces samen met advocaat Matthijs Vermaat. Het proefproces gaat over twee onderdelen: de indicatiestelling voor zorg in natura en het toepassen van de nieuwe maatstaf. In dit artikel gaan we in op de maatstaf*.


Maatstaf deugt niet

De gemeente Amsterdam heeft onderzoekbureaus HHM en KPMG Plexus opdracht gegeven een maatstaf vast te stellen. Wij vinden dat dit onderzoek geen goed beeld geeft van de hulp die mensen met een beperking nodig hebben. Nergens staat omschreven wat de gemeente nu eigenlijk met ‘schoon en leefbaar’ bedoelt. Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op het beleid van de gemeente Amsterdam, en maakt het gebruik van de kennis van zorgaanbieders. Wij vinden dit niet-wetenschappelijk.

 

Tegenrapport: onderzoek niet zorgvuldig

Voor ons was dit aanleiding om met de advocaten Vermaat en Rutten een tegenonderzoek te laten uitvoeren door professor Astrid Homan van de Universiteit van Amsterdam. Haar conclusies zijn duidelijk: het rapport is gebaseerd op niet- wetenschappelijk onderzoek, waardoor de nieuwe lagere normtijden en frequenties niet zijn gebaseerd op objectief en zorgvuldig onderzoek.

 

Gedegen of wetenschappelijk?

Tijdens de zitting van 5 september was de onderzoeker van HHM aanwezig. Hij gaf toe dat het rapport niet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar dat het wel een ‘gedegen’ rapport was. Het is nu aan de rechter om hierover te oordelen. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Met MEE Amstel en Zaan en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening bieden wij onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (gratis). Vanuit deze rol ondersteunen wij ook bij bezwaar- en beroepsprocedures. Mocht iemand hiervoor kiezen, dan zijn alleen de kosten voor het aangetekend versturen van een brief of de griffierechten voor eigen rekening.

 

U kunt onze cliëntondersteuners bereiken via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of tijdens kantooruren op (020)  57 77 976.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het proefproces kunt u contact opnemen met Christiaan Dol (beleidsmedewerker juridische zaken) op (020) 75 25 120 of via​​​​​​​c.dol@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

* Wat is een maatstaf?

Om de omvang van de huishoudelijke hulp te bepalen, gebruikt de gemeente een maatstaf. Hierin staan de activiteiten omschreven die nodig zijn om een 'schoon en leefbaar' huis te krijgen. En hoe vaak deze activiteiten uitgevoerd moeten worden. Zo moet een bed bijvoorbeeld 1 keer in de 2 weken worden verschoond.