Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

25 januari 2022

Oproep aan gemeente: stel voetgangersnota vóór de verkiezingen vast

Het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ (vanaf nu voetgangersnota genoemd) ligt al bijna 2 jaar te wachten op vaststelling door de gemeenteraad. Samen met de Voetgangersvereniging Nederland hebben we bij wethouder De Vries (Verkeer) schriftelijk een dringend pleidooi gedaan om de voetgangersnota vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart op de agenda te zetten en te behandelen.

 

De gemeente moet nu echt werken aan een stad waar het goed toeven is, ook voor voetgangers. Want straten waar geen mensen meer wandelen en alleen trams, fietsers en e-steps ‘op weg zijn’, zijn spookstraten. Zaken als ‘veilig oversteken’, ‘voldoende vrije loopruimte op de stoep’ en ‘prettige verblijfsgebieden’ kunnen pas na het vaststellen van de voetgangersnota worden geregeld.

 

Amsterdam loopt achter

In alle grote internationale steden is er een voetgangersbeleid voorhanden, behalve in Amsterdam. Amsterdam maakt voornamelijk visies, waarin bijvoorbeeld staat dat voetgangers van groot belang zijn zijn voor de stad (Omgevingsvisie 2050).

 

Maar voor het uitvoeren van die visies is een vertaling nodig naar beleid, dat de gemeente moet baseren op een vastgestelde voetgangersnota.

 

straatbeeld amsterdam fietsen voetgangers jpg.jpgMinimale vrije doorloopruimte

De kern van de huidige voetgangersnota is het voorstel voor een minimale vrije doorloopruimte op de stoep van 1.80 meter. Dit voorstel is al 10 jaar geleden genoemd in een eerdere nota. Kennelijk is het zelfs te veel gevraagd om na al die tijd de minimale vrije doorloopruimte bestuurlijk vast te stellen.

 

Winkels en voetgangers

Voetgangers en winkels vormen een fantastisch duo zijn voor de leefbaarheid van de stad. De voetganger neemt van alle verkeersgebruikers de minste ruimte in, óók als je voetgangers met een beperking zoals rolstoelgebruikers of ouders met kinderwagens meerekent.

 

En voetgangers brengen het meeste geld mee naar de winkel en het terras, zo blijkt uit onderzoek. Zij moeten er dan wel veilig en comfortabel kunnen komen en verblijven. MKB-Amsterdam (midden- en kleinbedrijf) heeft laten weten het belang van voetgangers te onderschrijven.

 

Bron foto: www.pixabay.com 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

In de krant

De Telegraaf besteedde op 25 januari in het artikel 'Brandbrief voetgangersclub: college, doe iets' (PDF) aandacht aan ons pleidooi. Klik hier om het tekstbestand van het artikel te lezen.

 

Correctie van onze redactie
In het artikel in De Telegraaf staat: 'Behalve Cliëntenbelang, die het vervoer organiseert van minder validen......' Dat is onjuist. Cliëntenbelang Amsterdam is geen aanbieder van vervoer in de stad. Wel proberen we door middel van onze belangenbehartiging het verkeer voor mensen met een beperking veiliger te maken en het aanbod en functioneren van het openbaar vervoer voor hen te verbeteren.   

 

Raadscommissie

De Partij voor de Ouderen heeft gereageerd op onze brief en zal deze agenderen voor de vergadering van de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water op 10 februari.