Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

13 januari 2023

Oproep: deel uw ervaringen met nieuwe Woonruimteverdeling met ons!

Vanaf maandag 16 januari a.s. gaat de nieuwe Woonruimteverdeling in voor iedereen die een (sociale) huurwoning zoekt in Amsterdam en 13 omliggende gemeenten. Er gelden nieuwe spelregels voor de toewijzing van beschikbare woningen en daarmee ontstaan nieuwe kansen voor woningzoekenden. Wij roepen gebruikers van WoningNet op hun ervaringen met het nieuwe verdeelsysteem met ons te delen via meldpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Veranderingen in het zoeksysteem

Zoals gebruikelijk kunnen mensen een huurwoning in Amsterdam zoeken op WoningNet, de zoekmachine voor huurwoningen. De inschrijfduur bepaalde altijd iemands plek op de wachtlijst; in Amsterdam is de gemiddelde wachttijd 13 jaar.

 

Om eerlijker met de schaarste van beschikbare woningen om te gaan, telt in het nieuwe systeem niet alleen het moment van inschrijving. Nieuw is dat er punten zijn te verdienen die iemands positie als woningzoekende op de lijst beïnvloeden.

 

Er zijn wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Je kunt ook punten verliezen, bijvoorbeeld als je langere tijd niet reageert of afspraken voor een bezichtiging niet nakomt.

 

Digitale vaardigheid

Het zoeken naar een woning kan alleen digitaal. Ook het aanvragen van situatiepunten en het delen van de gewenste documenten loopt via de website van Woningnet. Dat vraagt digitale vaardigheden van de woningzoekenden.

 

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken van een woning binnen het nieuwe systeem, belt u dan naar WoningNet op 088 12 31 520. U kunt ook langs gaan bij het Informatiepunt Digitale Overheid in alle openbare bibliotheken of naar het spreekuur gaan van de Stichting !Woon.

 

Delen van ervaringen

Het succes van het nieuwe systeem zal afhangen van de dienstverlening in zijn geheel. Ook van de toegankelijkheid van de website en de ondersteuning die woningzoekende krijgen als ze moeite hebben met het zoeksysteem of specifieke vragen hebben.

 

Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van het nieuwe systeem roepen we alle woningzoekenden op om hun ervaringen met ons te delen. Heeft u specifieke klachten? Of ervaart u het puntensysteem als een prettige aanpassing? Laat het ons weten via meldpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Uitleg over het gebruik van punten

In plaats van de wachttijd zijn er in de het nieuwe verdeelsysteem punten te verdienen, maar ook te verliezen. Deze punten komen in de plaats van de wachttijd, al telt die nog steeds mee. We leggen het hieronder kort uit:

 

Wachtpunten
Deze zijn er voor iedereen die staat inschreven bij WoningNet. Ieder jaar bouwt een woningzoekende 1 wachtpunt op. Op 16 januari a.s. wordt uw inschrijftijd automatisch omgezet naar wachtpunten.

 

Zoekpunten
Ook deze zijn er voor iedereen. Een woningzoekende kan maximaal 30 zoekpunten opbouwen door 4 keer of meer per maand te reageren op het woningaanbod. Met 4 of meer reacties bouwt een woningzoekende 1 zoekpunt per maand op. Dit betekent dat regelmatig zoeken loont in tegenstelling tot iemand die minder hard zoekt.

 

Situatiepunten
Deze zijn bedoeld voor mensen die heel dringend op zoek zijn naar een woning. Deze punten bouwt een woningzoekende op naast de wacht- en zoekpunten. Situatiepunten kunnen aangevraagd worden, wanneer:

  • Een relatie strandt en iemand samen de zorg heeft over een kind of kinderen.
  • Iemand met het gezin ergens inwoont. 
  • Iemand een pleegjongere is (18 tot en met 34 jaar).
  • Iemand ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt en nog thuis woont (18 tot en met 34 jaar)

 

Woningzoekenden die voor deze situatiepunten in aanmerking komen, kunnen deze aanvragen

 

Startpunten
Deze punten zijn er voor jongeren die na afloop van hun tijdelijk jongerencontract, geen nieuwe woonruimte kunnen vinden. Deze jongeren kunnen startpunten aanvragen in het halfjaar vóór het contract afloopt. Daarmee zijn 10 startpunten extra te verdienen, naast de wacht-, zoek- en eventueel situatiepunten.

 

Punten kwijtraken

Woningzoekenden kunnen ook punten kwijtraken. Meestal blijft dat beperkt tot 1 punt, wanneer iemand niet reageert op een aangeboden woning of niet naar een woning komt kijken.

 

Wanneer iemand 2 keer binnen 2 jaar niet bij een bezichtiging komt opdagen of de administratie niet op tijd op orde heeft, dan raak je als woningzoekende alle zoek-, situatie- en/of startpunten kwijt. Het zoekgedrag heeft geen invloed op het aantal wachtpunten; deze raak je als woningzoekende nooit kwijt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van wonen in Amsterdam? Neemt u dan contact op met ons Team Wonen: 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel