29 juli 2020

Organisaties schrijven zich in voor buurtteams

Vanaf 1 april 2021 openen de eerste buurtteams hun deuren. In elk stadsdeel komen meerdere buurtteams waar bewoners terecht kunnen met vragen over zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Eén plek waar bewoners makkelijk kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben.  

 

In elk stadsdeel wordt één buurtteamorganisatie verantwoordelijk voor alle buurtteams in dat stadsdeel. In deze organisatie werken meerdere organisaties samen. Sinds 1 juli kunnen zij een voorstel doen voor de subsidie 'Buurtteams Amsterdam'.

 

Het samenwerkingsverband bestaat uit een organisatie voor Maatschappelijke dienstverlening (Madi) met minimaal één organisatie die ambulante ondersteuning biedt. Voor het stadsdeel waar de Madi nu al werkzaam is. In de aanvraag laten zij zien, hoe zij de opdracht in het stadsdeel willen uitvoeren. De gemeente beoordeelt vervolgens of de inschrijvingen voldoen aan de voorwaarden.

 

Waarom buurtteams?

Medewerkers met verschillende kennis en ervaring gaan in de buurtteams met elkaar samenwerken. Een soepele afstemming tussen diverse hulpverleners moet ertoe leiden dat cliënten minder moeite hoeven doen om te zorgen voor afstemming. Zodat de hulpverleners hun vragen goed kunnen oppakken. Medewerkers van een buurtteam denken met een cliënt mee over een oplossing en ondersteunen iemand als dat nodig is.

 

Veranderingen vanaf 1 april 2021

Voor mensen die nu ambulante ondersteuning krijgen, kan de komst van de buurtteams vanaf 1 april 2021 een verandering betekenen. De buurtteams zullen een groot deel van de cliënten ambulante ondersteuning bieden. Veel medewerkers die nu ambulante ondersteuning bieden, gaan vanaf dat moment bij een buurtteam werken.

 

Dat betekent dat cliënten een andere hulpverlener kunnen krijgen. De eigenhulpverlener zal iedereen hierover ruim van te voren inlichten: de verandering zal rustig én in goed overleg gaan, zodat iedereen tijd krijgt om te wennen.

 

De buurtteams zullen niet alle cliënten ambulante ondersteuning bieden. Als er specialistische begeleiding nodig is, zal een zorgaanbieder met de juiste expertisedie die bieden. 

 

Ervaringsdeskundigen in buurtteams

Fatima Ouariachi, beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij Cliëntenbelang Amsterdam: ”Er is – mede op ons verzoek- afgesproken dat ervaringsdeskundigen deel zullen uitmaken van de buurtteams. Zij denken met de professionals en cliënten mee over een passende oplossing.

 

Dat doen ze vanuit een ander perspectief. De organisaties moeten in hun subsidieaanvraag omschrijven, hoe ze ervaringsdeskundigen in de buurtteams zullen inzetten. Als ervaringsdeskundigen een goede, duidelijke en gelijkwaardige positie krijgen in de buurtteams,  kan hun bijdrage veel opleveren.”

 

Informatie over buurtteams

De buurtteams bieden:

Maatschappelijk werk en sociaal raadslieden voor bijvoorbeeld:

  • Informatie en advies over hulp, activiteiten in de buurt, dagbesteding, het vinden van een geschikte woning of financiële regelingen.
  • Hulp voor gezinnen met meerdere problemen of bij onveilige situaties in een gezin (in samenwerking met de Ouder- en Kindteams).
  • Ambulante ondersteuning: langer durende hulp bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld om persoonlijke zaken op orde te houden. Of begeleiding om activiteiten te ondernemen.
  • De toegang tot schuldhulpverlening.

 

Samenwerking met andere partijen

De buurtteams gaan niet over wijkverpleging of lichamelijke verzorging, maar zij weten wel de weg er naar toe. De buurteams zullen nauw samenwerken met organisaties en professionals in de buurt, zoals huisartsen,  wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en bewonersgroepen. Zo kunnen ze mensen goed op weg helpen.
 

Fatima3web.jpgVragen over de buurtteams

Heeft u vragen over de buurtteams, dan kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi (beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning) op 
06 13 76 41 40 of via f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Achtergrondinformatie
Wilt u meer weten over de buurtteams, dan kunt hier het Werkkader Amsterdamse Buurtteamorganisaties (PDF) lezen.