Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

12 september 2018

Plan loondispensatie van tafel: goed nieuws!

Cliëntenbelang Amsterdam is blij dat het kabinet afziet van het plan van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om loondispensatie in te voeren. Dat plan moest leiden tot een toename van kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking. “Het kabinet wilde hiermee meer banen creëren, maar dit plan zou ertoe leiden dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon zouden worden betaald.  Ongetwijfeld goed bedoeld, maar slecht bedacht,” aldus Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Loondispensatie

De loondispensatieregeling zou het gemakkelijker maken voor werkgevers om iemand met een handicap in dienst te nemen. De werkgever zou namelijk betalen naar productiviteit en de werknemer zou dan zelf een aanvullende uitkering kunnen aanvragen bij de gemeente.  In de praktijk kan dit leiden tot fikse problemen: een werknemer komt niet in aanmerking voor een uitkering als deze een eigen vermogen heeft of een partner met een eigen inkomen.

 

Dat zou dus betekenen dat de werknemer dan zou gaan werken voor een inkomen onder het minimum loon. Ook zou de werknemer alleen pensioen en WW opbouwen over het verdiende loon uit het dienstverband en niet over de uitkering. 

 

Meer werk

De nieuwe participatiewet heeft vooralsnog niet voor iedereen meer arbeidskansen geboden. Dat er iets moet worden gedaan is duidelijk.  Deborah Lauria: “Wij gaan voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Een baan die past bij je opleiding, niveau, mogelijkheden en fysieke energie. We hebben werkgevers nodig die flexibel en inventief genoeg zijn om een open werkomgeving voor iedereen mogelijk te maken.” 

 

Meedenken?

Wil jij met ons meedenken over hoe wij dat kunnen bereiken of wil jij je ervaringen delen? Neem dan contact op met Pauline Willems via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden