27 augustus 2020

Platforms: veel vragen over voorstel nieuwe Jeugdverordening

Zowel het Jeugdplatform Amsterdam als het Platform Mantelzorg Amsterdam schreven een zienswijze op het voorstel voor een nieuwe Jeugdverordening. Belangrijk minpunt is de ambtelijke taal, waardoor de nota moeilijk te begrijpen is voor ouders en jongeren. De onduidelijkheid wordt versterkt, doordat sommige begrippen (nog) niet goed zijn uitgewerkt.

 

In de Jeugdverordening geeft de gemeente de kaders aan voor het Amsterdamse jeugdbeleid vanaf 2021. Zoals welke hulp en ondersteuning de gemeente betaalt en wie van deze voorzieningen gebruik mag maken. Zarina Kallan van het Jeugdplatform Amsterdam (JPA):

 

“Het JPA is een adviesorgaan van de gemeente. Wij hebben in een bijeenkomst onze eerste opmerkingen meegegeven. Deze zijn verwerkt in de Jeugdverordening die tot 31 juli de inspraak in is gegaan voor alle Amsterdammers. In onze zienswijze benadrukken wij het belang van goede informatievoorziening en duidelijkheid.”

 

Blij met integraal plan

In het nieuwe stelsel zal gewerkt worden met een integraal plan, dat meerdere partijen opstellen. Zarina: “Hier zijn we blij mee, want het Ouder- en Kindteam van de gemeente als verwijzer, de jongere en ouder en de hulpverlener zitten samen aan tafel. Maar we hebben nog wel vragen over de vorm van het integraal plan en hoe het concreet tot stand komt.” 

 

Aandacht nodig voor jonge mantelzorgers

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) heeft het in haar zienswijze over het ontbreken van preventief beleid voor jonge mantelzorgers. Malène Duijst, coördinator van het PMA: “Wij willen graag dat de jonge mantelzorgers worden genoemd in de Jeugdverordening en dat er meer aandacht komt voor hun, vaak onzichtbare, hulpvragen.

 

Het PMA heeft ook haar zorgen geuit over de lumpsumfinanciering*. Stel dat op gegeven moment het budget op is, en er toch nog hulpvragen zijn? Wij vinden dat ieder kind recht heeft op tijdige ondersteuning."

 

Cliëntondersteuners inzetten

In het nieuwe stelsel gaan aanbieders en verwijzers nauwer samenwerken. Malène vraagt zich af of de verwijzers dan nog onafhankelijk kunnen doorverwijzen: ”Aanbieders hebben hun eigen belangen en moeten zich volgens ons niet met verwijzen bezighouden.

 

Er moet juist onafhankelijke hulpvraagverduidelijking plaatsvinden, voordat er een indicatie wordt opgesteld. Onze cliëntondersteuners kunnen dat bijvoorbeeld doen. Daarom is het jammer dat er niets over hen in de Jeugdverordening staat.”

 

 

*Uitleg lumpsumfinanciering
Lumpsum (Engels). Financiële regeling van de overheid, waarbij instellingen jaarlijks een bedrag krijgen waarmee zij al hun activiteiten moeten financieren. Er is geen aparte financiering bijvoorbeeld huisvesting of personeelskosten.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

Veranderingen in jeugdhulp

Vanaf 2021 organiseert de gemeente de jeugdhulp anders. In het nieuwe stelsel gaan aanbieders en verwijzers nauwer samenwerken. De aanbieders krijgen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om alle Amsterdamse jeugdigen en ouders die het nodig hebben, jeugdhulp te bieden. 

 

Aanmelden voor nieuwsbrief Jeugdplatform Amsterdam

 

Aanmelden voor nieuwsbrief Platform Amsterdam