Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

1 juli 2019

Plek voor 2 nieuwe leden Kerngroep PMA

Voor de Kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) zijn we zoek naar 2 leden die zelf mantelzorger zijn en/of affiniteit hebben met mantelzorg. Bij voorkeur wonen de nieuwe leden in stadsdeel Zuid of Oost of willen ze daar graag ambassadeur zijn. De leden van de Kerngroep verzamelen signalen in de stadsdelen die het PMA weer gebruikt voor het beleid rond mantelzorg. Het gaat om vrijwilligerswerk. Het PMA is ondergebracht bij Cliëntenbelang Amsterdam en wordt ondersteund door een coördinator.   

 

In het kort

Het PMA komt op voor de gemeenschappelijke belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Wij zetten in op het preventief ondersteuning bieden aan mantelzorgers zodat zij op termijn geen problemen krijgen met hun eigen (psychische/fysieke) gezondheid. 

 

Vaardigheden

Als lid van de Kerngroep hebt u veel contact met mantelzorgers, hun verwanten en beroepkrachten. Daarom zien wij graag dat u: 

  • Op verschillende niveaus kunt meedoen enen meedenken en de praktijk kunt vertalen naar beleid en andersom.
  • Zich mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken.
  • Een informatiebijeenkomst houdt of iets presenteert. Dit doen wij altijd met andere leden uit de kerngroep.
  • In overleg met de andere leden een bepaald onderwerp uitdiept en adviezen opstelt.

 

U kunt trainingen volgen bij Cliëntenbelang Amsterdam die u kunnen helpen bij dit (vrijwilligers)werk.

 

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten waaraan u zult deelnemen zijn:

  • Het maandelijks overleg van de Kerngroep op de 3e vrijdag van de maand.
  • Bijdragen aan onze informatiebijeenkomsten die we in de stad organiseren.
  • De jaarlijkse bijeenkomst waar we onze missie, visie, prioriteiten en activiteiten bespreken en bepalen.
  • Het verzamelen van signalen en verhalen in uw stadsdeel en netwerk. Deze bespreken we in de Kerngroep en zetten we mogelijk om in strategisch beleid en activiteiten.
  • In overleg naar gesprekken met ambtenaren, raadsleden, zorgaanbieders of andere relevante instellingen. 

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, maar heeft u voordat u echt reageert nog vragen? Neemt u dan even contact met ons op via platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Hebt u geen vragen en wilt u aan de slag? Dan kunt contact opnemen met Malène Duijst (coördinator) op 06 20 30 68 91 of via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden