25 juni 2019

PMA vertegenwoordigd op conferentie 'It takes a village'

Van 14 tot en met 16 mei vond in Oslo (Noorwegen) de internationale conferentie 'It takes a village' plaats. Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) was vertegenwoordigd in de persoon van coördinator Malène Duijst. De positie van familie en kinderen stonden centraal tijdens de conferentie.

 

Platform Mantelzorg Amsterdam wil meer aandacht voor KOPP (kinderen van een ouder met een psychisch probleem) en heeft samen met een collega van Jeugdplatform Amsterdam, een presentatie gehouden tijdens deze conferentie over het belang van de stem van de kinderen en de ouders. Ten tweede vinden wij dat er meer aandacht moet komen voor de volwassenen die als KOPP kinderen opgroeiden en vooral de lessen die wij daaruit kunnen leren, voor de jonge mantelzorgers van nu.  


De lezingen brachten naar voren dat de GGZ problematiek vanuit het perspectief van de familie en verwanten nog te weinig wordt meegenomen in de hulpverlening. De ervaringsdeskundigheid van de familieleden wordt niet vanzelfsprekend onderkend alsmede hun rouw, verlies en trauma’s.  
Wij kregen nog meer inzicht in de diversiteit van problemen in de gezinnen waarin iemand een beperking of chronische aandoening heeft.


Een aantal aandachtspunten nemen wij duidelijker mee in onze belangenbehartiging:

  • PTSS blijkt veel vaker voor te komen dan wordt gezien, bij gezinsleden van iemand die een ernstig ongeluk heeft gehad en daarna moet leven met een beperking.
  • Initiatieven waarbij gewerkt wordt met een 360 graden zicht. De stem van de hulpverlener, ouder en kind/partner/patiënt wegen hierbij even zwaar. Ieder heeft andere normen en de juiste aanpak ligt in het midden. 
  • Diversiteit, mensen met een bi culturele achtergrond. De gespleten normen van wat thuis geldt en wat je in de maatschappij tegen komt. Wie ben je zelf, wat is goed voor jou? Het is belangrijk om dat altijd mee te nemen om mensen te emanciperen in hun proces naar herstel.
  • DSM’s zijn stigmatiserend zijn en een typische Westerse manier van werken. De mens moet voorop staan; een DSM is nooit passend op een persoon.
  • Onderzoek onder jongeren, die iedere dag zelf pijnmedicatie nemen, liet zien dat achter de lichamelijke klachten niet zelden problemen van psychische aard zitten. Ontstaan in de thuissituatie of elders in hun bestaan. Scholen moeten een grotere rol oppakken bij kinderen en jongeren die vaak verzuimen. Meer praten, aandacht en systematisch in beeld brengen van hun verzuim. 
  • De intergenerationele overdracht/trauma’s worden nog te weinig in preventieve zin ingezet om kinderen te behoeden om in dezelfde patronen te stappen als hun ouders/familie. 
  • Kinderen moeten zo jong mogelijk beschermd worden voor overvraging. De impact op gezinnen is ongekend groot als één van hen ziek/beperkt is of raakt.
  • Het is vijf voor twaalf, overal. Internationaal ervaren de deelnemers een terug trekkende overheid, met alle gevolgen van dien.

 

Platform Mantelzorg Amsterdam beseft zich heel goed dat wij hard nodig zijn om de belangen van mantelzorgers te behartigen. Wij zullen onvermoeibaar de diversiteit van mantelzorg onder de aandacht te brengen want ‘de’ mantelzorger bestaat niet.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel