11 mei 2021

PMA vraagt aandacht voor jonge mantelzorger

20 procent van de Amsterdamse jongeren heeft een zieke ouder of een zieke broer of zus, en is dus mantelzorger. Vaak zonder het zelf te beseffen. Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) vraagt aandacht voor deze moeilijk te bereiken groep. Met de gemeente gaat het PMA kijken hoe zij meer dwarsverbanden kunnen leggen tussen het jeugdbeleid en het beleid voor volwassenen.

 

De gemeente is het met het PMA eens dat Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) de meest kwetsbare groep jonge mantelzorgers is. Om te bepalen of de gezinssituatie veilig genoeg is als een ouder psychische problemen heeft of verslaafd is, zet de gemeente de ‘kind-check (controle)’ in. De gemeente erkent nu dat er meer moet gebeuren dan alleen deze controle. 

 

Doorverwijzen naar Ouder- en Kindteam

Malène Duijst, onze coördinator van het PMA: “Er moet niet alleen naar veiligheid gekeken worden, maar ook of er hulp nodig is voor de kinderen. Ouders zijn zich er vaak niet van bewust, wat de effecten van hun gezinssituatie zijn op hun kinderen. En dat de kinderen misschien zelf ook steun nodig hebben.

 

Behandelaars in Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van volwassenen zouden vaker moeten doorverwijzen naar een Ouder- en Kindteam (OKT) van de gemeente. Deze teams bieden preventieve behandelingen aan, maar desondanks blijven jonge mantelzorgers nog te vaak buiten beeld.”

 

Kinderen apart aandacht geven

Het PMA vult aan dat het heel belangrijk is dat OKT’s de kinderen apart van de ouders spreken. Malène: “Kinderen zijn loyaal aan hun ouder of durven zich om andere redenen niet uit te spreken. Het is belangrijk om kinderen die ogenschijnlijk geen problemen hebben wel aandacht te geven. Dan zien ze hen eerder in hun rol als jonge mantelzorgers.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Manifest Jonge Mantelzorgers

Het PMA schreef in 2020 het Manifest Jonge Mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zouden onderdeel moeten zijn van (preventief) jeugdbeleid. Nu worden kinderen zonder zichtbare problematiek niet geholpen. Hierdoor komen ze pas op latere leeftijd in beeld, wanneer ze psychische klachten hebben. Of erger. Het PMA werkt op dit terrein samen met het Jeugdplatform Amsterdam. Dat richt zich meer op de ouders en kinderen die in de Jeugdhulpverlening zitten. 

 

Nieuwe flyer

In de nieuwe flyer van het PMA staan 9 feiten over mantelzorg op basis van cijfers van het Centrum voor Cliëntervaringen, Movisie, Mantelzorg.nl, Allesoversport.nl en Alzheimer Nederland. Zoals ‘Bijna evenveel mannen als vrouwen zijn mantelzorger' en 'Mannen werken meestal taakgericht en vrouwen relatiegericht’. 

 

*Dit artikel is eerder verschenen in de nieuwsbrief van Cliëntenbelang Amsterdam van 25 maart 2021.