18 december 2019

Positie van mensen met een beperking verslechterd

Het VN-verdrag Handicap trad in 2016 in Nederland in werking. Drie jaar later lijkt het juist moeilijker te zijn geworden om volwaardig mee te doen aan de maatschappij. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag Handicap in een rapportage. Cliëntenbelang Amsterdam wil dat de gemeente Amsterdam bij de landelijke politiek aan de bel trekt om de wetgeving te verbeteren.

 

Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en hebben meer van hen te maken met armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere onderwijssysteem. schoolsysteem. 

 

Vrijblijvende aanpak

Volgens onze beleidsmedewerker Toegankelijkheid Bart Weggeman gaat de landelijke overheid verkeerd te werk, waardoor het op lokaal niveau moeilijker is om 'inclusie' te realiseren. Daar is stevig overheidsbeleid voor nodig. In plaats daarvan liggen de verplichtingen uit het VN-verdrag bij gemeenten, zonder duidelijke afspraken over wat ervan terecht moet komen.

 

Weggeman: “In theorie zijn bijvoorbeeld alle bussen en de helft van de bushaltes nu toegankelijk. Maar er zijn geen cijfers of dat ook echt zo is in de praktijk. De haltes moeten daarnaast ook goed bereikbaar zijn. Helaas zijn op dat punt nooit afspraken gemaakt.”    

 

Signaal naar Den Haag

Weggeman: “De landelijke wetgeving hindert de lokale uitvoering van het VN-verdrag. Zo is toegankelijkheid in het Bouwbesluit nog steeds niet goed geregeld. Gemeenten willen daarom graag bovenwettelijke regels kunnen opleggen. Maar dat is helaas niet toegestaan.”

 

Weggeman hoopt dat gemeenten de landelijke overheid laten weten op welke punten de wet- en regelgeving een probleem vormt voor het inclusiever maken van de maatschappij.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

De Alliantie

Overheden die het VN-verdrag Handicap hebben aangenomen, zijn verplicht officiële rapportages over de voortgang te maken. Maar wat vinden belanghebbenden er eigenlijk zelf van? De Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag heeft daarom een zogeheten 'schaduwrapportage' opgesteld. In de Alliantie zitten 5 belangenbehartigers voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking.