16 december 2019

Proefproces Jeugdzorg op 11 maart 2020

Ouders en jongeren die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen hiervoor bij de gemeente terecht. De gemeente bekijkt met de ouders en het kind welke hulp het beste is en zorgt ervoor dat de hulp ook kan worden ingezet. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor het Ouder en Kindteam (OKT) opgericht. Bij ons zijn over de werkwijze van de gemeente verschillende signalen binnengekomen. Op basis daarvan voeren we nu een proefproces tegen de gemeente . De zitting bij de rechter is op 11 maart 2020.

 

Onderzoek

Het OKT onderzoekt welke zorg en ondersteuning een kind of jongere nodig heeft en legt dit in 'een perspectiefplan´ vast. Hierin staan wel allerlei doelen en activiteiten, maar er staat niet in welke concrete ondersteuning het kind nodig heeft. Volgens ons is dat verplicht.

 

Hoogste bestuursrechter

Het is volgens de hoogste bestuursrechter belangrijk dat het voor de ouders en de jongere duidelijk is welke ondersteuning, hoe vaak per week en voor hoeveel uren en minuten hij deze ondersteuning krijgt. Dit is de ‘aard en omvang’ van de jeugdhulp. Als de aard en omvang van de jeugdhulp niet goed wordt vastgelegd, dan kan je – volgens de rechter - niet goed bezwaar maken als je vindt dat de ondersteuning te weinig is.

 

Beschikking

Op het moment dat de aard en omvang van de jeugdhulp is vastgesteld, moet de gemeente een besluit nemen waartegen je bezwaar kan maken. Deze brief is een beschikking. Wij hebben vastgesteld dat dit in Amsterdam niet goed gebeurt.

 

Perspectiefplan is beschikking

In de gemeente Amsterdam is het zo geregeld dat het OKT een beschikking mag afgeven. In de zaak die nu voor de rechter komt, wordt het perspectiefplan gelijkgesteld met een beschikking. Tegen het perspectiefplan – dat je als ouder zelf (mede) opstelt en ondertekent – kan je bezwaar maken als je het er niet mee eens bent.

 

Het probleem in deze zaak is dat het perspectiefplan nooit aan de ouder is uitgereikt. Zo kon deze eigenlijk geen bezwaar maken tegen het feit dat er te weinig zorg wordt ingezet. Wij weten niet of dit ook bij andere ouders of jongeren speelt, maar het mag duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

 

Onderaanneming

Het OKT geeft aan een zorgaanbieder, bijvoorbeeld Cordaan, de opdracht om de ouder/kind jeugdhulp te geven. Op het moment dat deze zorgaanbieder (een deel van) de zorg niet zelf kan bieden, schakelen zij een andere zorgaanbieder in. Dit noemen we een ‘onderaanneming’. Zo bepaalt de gecontracteerde zorgaanbieder wanneer de betreffende jeugdhulp wordt ingezet en voor hoe lang.

 

Zorgaanbieder verlengt jeugdhulp

In de zaak van het proefproces wordt er steeds voor 3 maanden toestemming gegeven om jeugdhulp bij de onderaannemer in te kopen. Na deze 3 maanden is het voor de ouders de vraag of er opnieuw voor 3 maanden jeugdhulp kan worden ingezet.

 

Als ouder mag je hopen dat dit gebeurt, want als de hoofdaanbieder de jeugdhulp niet meer wil geven, kan je niet naar de rechter om dat besluit aan te vechten. Immers, een zorgaanbieder mag geen beschikking afgeven.

 

Onduidelijk

Wij vinden dat ouders en jongeren beter moeten worden geïnformeerd door de gemeente, omdat op dit moment onduidelijk is

  • hoe de zorg wordt vastgesteld;
  • welke zorg er naar aard en omvang wordt vastgesteld;
  • hoe ouders in bezwaar kunnen gaan.

 

Met de huidige werkwijze tast de gemeente de rechtszekerheid van de ouders en jongeren aan!

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Ondersteuning bij aanvraag en bezwaar

Herkent u zich in deze situatie en is het voor u ook niet duidelijk op welke jeugdhulp uw kind recht heeft? Wij kunnen u helpen om na te gaan welke jeugdhulp u heeft en  – indien nodig – u in de bezwaar- en beroepsprocedure te ondersteunen. Onze dienstverlening kost u niets. Alleen de kosten voor het aangetekend versturen van een brief en de griffierechten (bij beroepsprocedures) zijn voor eigen rekening.

Om te voorkomen dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verlopen, is het belangrijk dat u tijdig contact met ons opneemt. U kunt ons bereiken via de mail of tijdens kantooruren op (020)  57 77 976.