Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

3 oktober 2013

Project Cliënten waarderen krijgt vervolg

Ouderen, buurtbewoners, mantelzorgers, zorgverleners, ambtenaren en ondernemers gaan de komende maanden samen op bezoek bij 20 verschillende zorginstellingen in Amsterdam om een zorgschouw uit te voeren. Doel hiervan is om belanghebbenden te betrekken bij het verhogen van de kwaliteit van zorg en leven. In de zorgschouwen staat de woon- en leefkwaliteit binnen de zorginstellingen en de omgeving ervan centraal. Middels gesprekken en een rondgang door de locatie en buitenruimte wordt in beeld gebracht: wat gaat er goed en wat kan er nog beter? En hoe is de interactie met de omliggende buurt. Levert de zorginstelling een bijdrage aan prettig ouder worden in de buurt?

De zorgschouwen maken onderdeel uit van het project ‘Cliënten waarderen, de (ouderen)zorg in Amsterdam bekeken. Een samenwerkingsproject van Cliëntenbelang Amsterdam en Publicarea. Dit project komt voort  uit de Bestuursambitie Langdurige Ouderenzorg 2012-2014, waarin wethouder Eric van der Burg (Zorg), zorgaanbieders, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ambitie hebben vastgelegd om de kwaliteit van de ouderenzorg en het welbevinden van de cliënten te verbeteren. De zorgschouw geeft tevens concrete uitwerking aan de beleidsbrief Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop.

De uitkomsten van de zorgschouwen in 2013 en 2014 komen beschikbaar voor een breed publiek via Clientenwaarderen.nl. Op deze website kan iedere Amsterdammer –en andere geïnteresseerden - goede voorbeelden en inspirerende verbeterpunten vinden om het woon- en leefklimaat in- en in de omgeving van de zorginstellingen beter vorm te geven. Het doel is de zorgschouw in 2014 te veranderen als kwaliteitsinstrument dat  zorgorganisaties zelf kunnen inzetten om de locaties naar wens van de cliënt en met een open vizier naar de buurt te ontwikkelen.

Hoe ziet een zorgschouw eruit?

De methodiek ‘Zorgschouwen’ is ontwikkeld door Publicarea.  Bij de zorgschouw kijkt een gemengde groep van bewoners, naasten, personeel, management, maar ook buurtbewoners, gemeente en organisaties uit de buurt samen naar mogelijke verbeteringen in de leefomgeving van de zorginstelling. De zorgschouw levert voor de locatie en haar omgeving  praktische verbeterpunten en nieuwe bondgenootschappen op.

In 2013 wordt de zorgschouw vernieuwd uitgevoerd. Naast de rondgang door de locatie krijgt dit jaar het gesprek met de bewoners en medewerkers over ingezette verbeterplannen op het gebied van bijvoorbeeld voeding, communicatie en bejegening een plek. In deze gesprekken wordt vanuit cliëntperspectief bekeken wat goed gaat binnen de locatie. Die inzichten worden gedeeld, maar zijn vooral ook bedoeld om andere instellingen te inspireren.

Informatie

Voor informatie en vragen met Marita Tolman (projectleider) (020) 75 25 150 of 06 41 76 80 44 of via m.tolman@clientenbelangamsterdam.nl

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel