16 september 2019

Protest succesvol: valpreventie ouderen blijft bestaan

Een van onze vrijwilligers Agnes Cornelis (81) neemt deel aan de Adviesgroep Valpreventie van de GGD. Toen ze hoorde dat het programma Valpreventie voor ouderen wegens bezuinigingen na anderhalf jaar alweer zou worden opgeheven, kwam ze in actie. Mede door toedoen van actieve cliënten zoals Agnes, gaat het programma volgend jaar toch door.

 

“We moeten onze stem laten horen, dat is onze taak!” Dat stelde Agnes bij een vergadering van de Adviesgroep Valpreventie. En zo geschiedde. Tijdens de inspraak in een vergadering van de Raadscommissie Zorg, Jeugd en Sport op 11 april vroeg ze aandacht voor dit onderwerp. Ze betoogde dat ouderen die de cursus hebben gevolgd, versterkt worden in hun zelfredzaamheid, eigen kracht en gevoel van eigenwaarde. En vooral: het stimuleert hen om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde leefstijl.

 

Gemeente blijft cursussen aanbieden

In de commissievergadering van mei spraken nog twee anderen in. Wethouder Kukenheim (Zorg) was kennelijk gevoelig voor de argumenten van de diverse insprekers. Ze gaf aan dat de gemeente interventies blijft aanbieden voor ouderen met valrisico, gericht op kracht, balans en coördinatie. De cursussen ‘In Balans' en 'Otago' zijn bewezen effectief. Daarnaast blijft er stedelijke coördinatie om alle partijen te verbinden. De gemeente zal zich alleen niet meer bezighouden met het opleiden van fysiotherapeuten. Dat is de rol van de zorgverzekeraars.

 

Laat je niet vallen

De campagne 'Laat Je Niet Vallen' is onderdeel van het programma Valpreventie voor ouderen. In februari vorig jaar werd de campagne gelanceerd met onder andere een mooie website. Hierop wordt het cursusaanbod valpreventie getoond. Een aanbod dat erg mager is geworden, vanwege de langdurige onzekerheid rond het programma. Agnes: “Ik vind het typisch een voorbeeld van hapsnap-beleid dat de gemeente alweer zo snel zou stoppen met een belangrijk initiatief.”

 

Agnes-Cornelis-breed formaat.jpg

Actief bij Cliëntenbelang Amsterdam

De 81-jarige Agnes is nog heel actief als belangenbehartiger voor diverse organisaties. Bij Cliëntenbelang Amsterdam is Agnes lid van de werkgroep Kwaliteit van Zorg. Hier spreken de deelnemers onder andere over preventie en het begrip 'Positieve gezondheid'. Cliënten moeten niet alleen in staat gesteld worden om de eigen regie over hun leven te voeren, ze moeten ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en welzijn.

 


Stevig op mijn benen staan

Agnes: “Ouderen moeten de moeite nemen en de discipline opbrengen om een cursus valpreventie te volgen, maar dan moet die wel aangeboden worden. Gelukkig blijft de gemeente na onze protesten haar taken op het gebied van preventie uitvoeren. Ouderen willen stevig op hun benen blijven staan!”

 

Foto: Ben Sajet Centrum

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Ook een stad voor ouderen

In het kader van het project Age Friendly City (Ouderenvriendelijke stad) is de gemeente eind 2017 gestart met het programma Valpreventie om te zorgen dat minder ouderen na een val met letsel in het ziekenhuis terechtkomen.
De Adviesgroep Valpreventie van de GGD bestaat uit een tiental ouderen van uiteenlopende organisaties, die het programma kritisch volgen.