Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

29 januari 2019

Rapportage Toegankelijkheid vertoont nog blinde vlekken

De gemeente Amsterdam schrijft elk jaar een voortgangsrapportage 'Toegankelijkheid'. Op 10 januari is de rapportage over 2018 behandeld in de Raadscommissie Zorg. Zowel de raadsleden als wijzelf zijn verheugd dat er veel gebeurt op dit vlak. Maar nog niet genoeg. Bovendien constateren we dat de rapportage alleen vermeldt, waaraan op dit moment gewerkt wordt. En niet wat nog ontbreekt.

 

Goede voorbeelden

We hebben schriftelijk naar de gemeente gereageerd op de voortgangsrapportage. Hierin hebben we een aantal goede voorbeelden benoemd, die vreemd genoeg niet in de rapportage staan. Zoals het feit dat het inmiddels gemeentelijk beleid is, dat er meer ruimte voor de voetganger moet komen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de Centrale Verkeerscommissie de plannen tegenwoordig beter controleert op de behoeften van voetgangers.

 

Wat nog niet goed gaat

In onze reactie vragen we ook hoe het college van Burgemeester en Wethouders zicht krijgt op wat nog niet goed gaat. Wij zien hiervan genoeg voorbeelden. Te denken valt aan de verbouwing van de Stopera, waar toch weer een zaal niet toegankelijk is voor rolstoelen. Of de nieuwe eilanden van IJburg, waar stedenbouwkundige uitgangspunten het moeilijk maken om toegankelijke woningen en een toegankelijke omgeving te ontwerpen.

 

Er worden smalle straten gepland en de afstanden tot haltes van het openbaar vervoer zijn groot. Ook worden niveauverschillen ingepland, zodat huizenblokken op kunstmatige heuvels komen te staan. Dit levert waarschijnlijk veel trappen op.

 

Denkt de gemeente inclusief genoeg?

We zien op bepaalde punten dat de gemeente niet voluit kiest voor 'inclusie'. Inclusief beleid betekent dat er vanaf het begin rekening wordt gehouden met de belangen van àlle Amsterdammers. En niet alleen van gezonde mensen. Met de komst van de NoordZuidlijn is het netwerk van het openbaar vervoer flink op de schop gegaan. Het lijkt erop dat de gemeente ervoor kiest dat haltes voor het openbaar vervoer, nu in een straal van 800 meter van een woning verwijderd mogen zijn. Voorheen was dat 400 meter.

 

Laag bedrag voor toegankelijkheid begroot

In de gemeentelijke begroting voor 2019 zien is weinig geld opgenomen voor het stimuleren van inclusie. Hieronder vallen zowel maatregelen om de fysieke toegankelijkheid aan te pakken, als maatregelen om bewustwording over toegankelijkheid te vergroten. Dit verrast ons zeer. Komt dat omdat het onderwerp inclusie is opgenomen in de begrotingen van de verschillende gemeentelijke diensten?

 

Het kan toch niet zo zijn, dat het toch al kleine budget gebruikt zal worden om bijvoorbeeld een nieuw ingerichte straat na oplevering alsnog toegankelijk te maken? Omdat vergeten is deze inclusief te ontwerpen? De komende maanden zullen we proberen om duidelijke antwoorden van de gemeente hierover te krijgen. 
 

Bart Weggeman beleid.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Weggeman (beleidsmedewerker Toegankelijkheid en Mobiliteit) op (020) 75 25 151 of viab.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden