Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 september 2018

Regelen Hulp bij het huishouden kost veel moeite

Goede huishoudelijke hulp geregeld krijgen, het lukt lang niet iedereen. Dit komt omdat er veel veranderd is in de manier waarop de gemeente de hulp heeft georganiseerd. Mensen krijgen soms niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zou wel moeten, want de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) stelt maatwerk voorop. We hebben hierover al een aantal keer bij de gemeente aan de bel getrokken. En hebben deze maand er een stevige brief achteraan gestuurd met een opsomming van wat er in de praktijk misgaat. De gemeente heeft toegezegd erop toe te zien dat de zorgaanbieders hun taak beter uitvoeren. 

 

Mensen moeten kunnen rekenen op goede en voldoende zorg. Dat vinden wij en dat vonden ook de gemeenteraadsleden van de raadscommissie Zorg. Donderdag 27 september besprak de raadscommissie de problemen bij de Hulp bij het huishouden (Hbh). Ook de arbeidsomstandigheden van de medewerkers kregen veel aandacht. De grote thuiszorgorganisaties zijn zakelijker geworden, en dat gaat ten koste van het welzijn van medewerkers en cliënten. Deze organisaties bepalen nu zelf hoeveel zorg iemand krijgt.

 

Maatwerk staat soms onder druk

Cliënten moeten van de gemeente nu meer zelf doen, of samen met familie een deel van het huishouden doen. Maar als iemand ernstige beperkingen heeft of geen familie heeft die kan helpen, dan moet de zorgorganisatie wèl het hele huis schoonmaken. Zorgaanbieders moeten er dus bij iedereen goed op letten wat er nodig is.  En hier gaat het in de praktijk soms mis: cliënten die méér hulp nodig hebben, omdat ze zelf bijna niets in huis kunnen doen, krijgen soms tóch te weinig hulp. En dan moet je als cliënt van goeden huize komen, om dat opgelost te krijgen.

 

Wat als het niet goed gaat?

De gemeente heeft bepaald dat een cliënt dan eerst een klacht moet indienen bij de organisatie, of opnieuw met de zorgorganisatie in gesprek kan gaan. Een tweede mening (second opinion) aanvragen kan ook, dat moet de zorgorganisatie erbij vertellen. Niet zo eenvoudig als iemand ziek en kwetsbaar bent. Bezwaarmaken is ook mogelijk, maar voor cliënten is het niet altijd duidelijk tegen welk besluit ze bezwaar kunnen maken. Is het ondersteuningsplan nu een besluit? Een beschikking van de gemeente krijgen ze niet meer.

 

In de steek gelaten

Bij de vergadering van de raadscommissie spraken twee mensen in, die nu minder zorg krijgen dan ze nodig hebben. Ze vertelden hoe afhankelijk ze zijn van goede hulp, waarop ze kunnen rekenen. Een mevrouw voelt zich erg in de steek gelaten door de gemeente. Haar gezondheid gaat verder achteruit, nu ze te weinig hulp krijgt. Een klacht indienen bij de zorgaanbieder heeft niet geholpen. Een meneer vertelde: in de winter kan ik niet naar buiten, mijn hulp is dan de enige persoon die elke week bij mij thuis komt.

 

Betere informatie nodig

De woordvoerders van GroenLinks en de SP verzochten de wethouder Zorg cliënten beter te informeren over hun rechten en hoe ze bezwaar kunnen maken. De wethouder deed een verrassende uitspraak: “Er zijn ook veel mensen die nu juist méér zorg krijgen.” Wij zijn dit in de praktijk helaas nog niet tegengekomen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke cliëntondersteuners via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 57 77 999 (tijdens kantooruren).

 

(Tekst: Fatima Ouariachi, beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ontwikkeling bij Cliëntenbelang Amsterdam)

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden