Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

27 april 2018

Renovatie Leidseplein zorgt voor overlast

De Telegraaf publiceerde op 10 april een kritisch stuk over de veiligheid van het Leidseplein voor blinden en slechtzienden. Het Leidseplein wordt op dit moment gerenoveerd, en de vraag is of er wel goed gedacht is aan mensen met een visuele beperking. Cliëntenbelang Amsterdam adviseert projectbureau Leidseplein over toegankelijkheid en geeft toelichting.

 

De werkzaamheden rond het Leidseplein zijn in volle gang en zorgen voor hinder. Maar we vinden dat het Projectbureau op z’n minst rekening moet houden met blinden en slechtzienden. Zij mogen er toch vanuit kunnen gaan dat tijdelijke geleidelijnen aangelegd worden vanaf de tijdelijke bushaltes naar het plein zelf en naar de taxistandplaatsen. Hierop zullen we het Projectbureau aanspreken.


Belangenafwegingen

Het ontwerp van het Leidseplein is het resultaat van allerlei belangenafwegingen. Er is zo goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van blinden en slechtzienden, en anderen met een beperking. Er is echter voor gekozen om de tramhaltes als een ‘molenwiek’ aan te leggen, in plaats van haltes tegenover elkaar. Daardoor zijn de loopafstanden langer, en zijn dus ook lange geleidelijnen nodig. Met meer kans op fouten bij de aanleg, en meer kans op versperring door geparkeerde fietsen. We zullen hier aandacht voor blijven vragen.

 

Problemen met halen en brengen

Er is ook voor gekozen om het Leidseplein autovrij te maken, en de toegang voor taxi's te beperken. Dat maakt het plein rustiger en verkeersveiliger, maar levert ook problemen op voor taxi’s en busjes van het Aanvullend Openbaar Vervoer die mensen op het plein willen afzetten of ophalen. Ook hierover praten we binnenkort met het Projectbureau.

 

Fietspaden duidelijker gemarkeerd

We hebben flink gelobbyd om de zichtbaarheid van de fietspaden te verbeteren, en dat is gelukt. Door betere markeringen is het nu duidelijker wat een fiets- en een voetpad is. Zo kunnen voetgangers veiliger het plein oversteken.


Gedrag van fietsers

Er zijn 2 punten van zorg die niet met de herinrichting op te lossen, zijn omdat het gaat om gedrag. Het gedrag van fietsers laat vaak te wensen over. Bijvoorbeeld als het gaat om voetgangers op zebra's voorrang te verlenen en het fietsparkeren. Er komt dan wel een nieuwe fietsparkeergarage, maar evengoed zullen mensen hun fietsen verkeerd parkeren. Hierop moet streng gehandhaafd worden, zodat het plein veilig is voor mensen met een beperking.

 

Lees ook het artikel uit de Telegraaf.

 

Bart Weggeman beleid.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Weggeman (beleidsmedewerker Sociale en Fysieke Toegankelijkheid en stadsdeel Centrum) op (020) 75 25 151 of via b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden