Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

26 juni 2023

Resultaten E-panel 'Met beperking naar het ziekenhuis'

In april hebben we via ons E-panel het onderzoek 'Met een beperking naar het ziekenhuis' gedaan naar de omgang met mensen met een beperking in Amsterdamse ziekenhuizen. Zijn zij tevreden over hoe artsen, verpleegkundigen en baliemedewerkers met hen omgaan? Sluit dat aan bij hun wensen en behoeften en houden zij rekening met hun beperking? Het merendeel van de patiënten is (zeer) tevreden over de omgang in het ziekenhuis. 

 

De verpleegkundigen scoorden het hoogst, artsen het laagst in de omgang en het inspelen op behoeften. De arts scoort daarentegen het hoogst bij het rekening houden met de beperking, de baliemedewerkers scoorden hier het laagst.

 

Verbeterpunten

De deelnemers aan het onderzoek hebben tal van verbeterpunten aangedragen, met name op het gebied van gehoord en gezien worden. Bijvoorbeeld:

  • Echt luisteren.
  • Kijken naar de persoon.
  • Tijd nemen.
  • Begrip tonen.
  • Aandacht hebben voor de beperking en de gevolgen die deze heeft voor de persoon in kwestie.
  • Goed uitleggen.

 

Op de momenten dat dit goed gaat, zijn mensen heel tevreden. Ook zijn er verbeterpunten op het gebied van faciliteiten genoemd, zoals:

  • Lagere balies.
  • Bedden die verder omlaag kunnen om er makkelijker in te komen.
  • Beschikbaar stellen van rollators.
  • Faciliteiten aan het bed voor hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij doofheid.

 

Overnemen aanbevelingen

Onze werkgroep Kwaliteit van Zorg neemt de aanbevelingen over voor onze diverse overleggen met belanghebbende organisaties, onze lidorganisaties, het zorgonderwijs en de themawerkgroepen van de 'Coalitie Chronisch Zieken en Ouderen' van het gemeentelijke programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

 

Lid worden van het E-panel

Wilt u ook lid worden van ons E-panel stuurt u dan een e-mail naar Pauline Willems (onderzoeker) via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl. Wilt u meer weten over het vervolg van de resultaten van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink (beleidsmedewerker Kwaliteit van Zorg) via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel