10 oktober 2017

Samen werken aan een inclusief Amsterdam

Tijdens de maandelijkse talkshow Talk of the Town in Pakhuis de Zwijger hebben we vorige week ons Manifest voor een inclusief Amsterdam gepresenteerd. In dit manifest roepen we de gemeente, bedrijven, organisaties én Amsterdammers op om te werken aan een samenleving, waarin iedereen kan mee doen. Ongeacht zijn of haar beperking. 

 

Er waren meer dan 70 deelnemers. Amsterdammers met en zonder beperking, ambtenaren van de verschillende afdelingen, en vertegenwoordigers van een aantal organisaties en bedrijven. Dagvoorzitter was Jan Troost, voorvechter van een inclusieve samenleving van het eerste uur.

 

Realistisch

Wethouder Zorg Eric van de Burg schetste in het openingswoord van de avond een realistisch beeld van de toegankelijkheid van Amsterdam. Geen mooi weer verhaal, maar open over fouten die nog steeds gemaakt worden. Zoals een ontoegankelijk indicatiebureau en dilemma's zoals de steeds drukker wordende stad. En heel praktisch: hoe ver moet je gaan? 150 rolstoelen in de raadszaal? In ieder geval moeten maatregelen genomen worden, waarvan zoveel mogelijk mensen profiteren.

 

Foto Els de Ruiter presentatie manifest 3 oktober 2017.jpgFilmpjes

Bestuurslid van Onbeperkt Oost en ervaringsdeskundige Els de Ruiter presenteerde ons manifest gepresenteerd. In de presentatie waren filmpjes verwerkt over een drietal thema's uit het manifest:

  • Inclusieve evenementen, cultuur en horeca.
  • Mobiliteit en toegankelijkheid.
  • Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt.

 

Met de filmpjes willen we het manifest een gezicht geven. Met beelden over hoe het nu gaat en wat er mogelijk is. De wethouder en Keirsten de Jong, adviseur van het College voor de Rechten van de Mens, hebben het manifest uit handen van Els in ontvangst genomen.

                           

 

 

 

Inspiratie

Na de presentatie volgden korte, inspirerende presentaties van mensen die zich op verschillende manieren en terreinen bezig houden met inclusie:

  • Fatima el Khayati is slechthorend en werkt als apotheekadviseur. Ze vertelde hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet.
  • Willemijn van Helbergen is programmaleider voor de culturele sector met deskundigheid op het snijvlak van erfgoed, welzijn en educatie. Zij vertelde hoe Museum van Loon blinden en slechtzienden het museum wil te laten ervaren.
  • Sebastiaan van der Pol van Ford Nederland vertelde over het project Handicab dat op verschillende momenten lichamelijk gehandicapte chauffeurs reizigers van A naar B laat brengen. 
  • Nienke Bassle van 10.000 Hours vertelde over mini-evenementen binnen de grote evenementen voor mensen met een (verstandelijke) beperking, voor wie het grote evenement te groot is. Bijvoorbeeld vanwege de vele prikkels.
  • Anniek Brummel van Wijzijn5D liet zien hoe je evenementen toegankelijk kunt maken voor iedereen.

 

Foto dialoogtafel presentatie manifest 3 oktober 2017.jpgHierna gingen de aanwezigen in kleine groepen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we met elkaar Amsterdam inclusiever kunnen maken. 

 

Met de gemeente gaan wij verder in gesprek om op basis van ons manifest en de notitie van de gemeente 'Amsterdam werkt aan Toegankelijkheid' een Amsterdamse Inclusie Agenda op te stellen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving. Een samenleving waar iedereen kan meedoen. Een eenvoudige definitie van inclusie is: ‘insluiting, het tegenovergestelde van exclusie (uitsluiting)’ (van Dale).

 

De foto's bij dit artikel zijn Ronald Blonk.