Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

11 mei 2019

Sociale activiteiten voor iedereen toegankelijk

Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft een notitie over 'de sociale basis vastgesteld. In de notitie beschrijft de gemeente welke ondersteuning ze de komende 4 jaar in de wijken voor Amsterdammers mogelijk maakt.

 

Inspraakronde

Voordat het college de notitie vaststelde, konden inwoners en maatschappelijke organisaties reageren op de notitie en aangeven of zij belangrijke punten misten (inspraakronde). Diverse maatschappelijke organisaties hebben schriftelijk op de concept notitie gereageerd. Ook wij hebben een inspraakreactie ingestuurd. Een paar van onze belangrijkste punten zijn overgenomen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

  • Er is een paragraaf toegevoegd over het waarborgen van de fysieke en sociale toegankelijkheid voor alle activiteiten die tot de sociale basis behoren.
  • Ervaringsdeskundigen hebben een betere plaats gekregen in de tekst. Zodat zij als brugfunctie kunnen fungeren tussen inwoners en beroepskrachten.
  • De Zorgverzekeraar is toegevoegd als belangrijke partij die een bijdrage zou moeten leveren aan de sociale basis.  

 
Hoe verder?

Op 29 mei bespreekt de gemeenteraad de notitie. Daarna volgt een plan van aanpak voor de uitvoering, waarin per stadsdeel beschreven zal staan, welke zaken als eerste geregeld moeten worden. Tot slot komt er een nieuwe subsidieregeling, met de kaders voor initiatieven en projecten. ​​​​​​​

 


 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden