17 april 2014

Somatische zorg voor GGz-patiënten kan beter

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Dat moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats.

Uit het onderzoek bleek dat de bejegening van cliënten en een herstelgerichte benadering cruciaal zijn. Op 5 maart zijn beide onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Achmea, die het onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt door een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG).  

Dagelijks wordt er hard gewerkt door cliënten, familie, hulpverleners en onderzoekers om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. Toch overlijden veel van deze patiënten twintig jaar eerder dan de algemene bevolking.

Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats.

Instellingen en verzekeraars verbeteren zorg

Door het onderzoek uit te laten voeren door cliënten zelf, werd al tijdens het project de aandacht voor somatiek groter binnen de betrokken instellingen. Voor de verzekeraar levert het RET aandachtspunten op, waarmee zij in hun zorginkoop aan de slag gaan. Adviseurs van de Zorgbelangorganisaties zorgen met de leden van een RET voor deskundige inbreng bij de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bejegening en herstelgerichte benadering cruciaal

Er zijn elf aanbevelingen geformuleerd en daarnaast is aangegeven dat ook bij dit onderwerp de bejegening van cliënten en een herstelgerichte benadering cruciaal zijn. Op 5 maart zijn beide onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Achmea, die het onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt door een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG).  

Er is nu een brochure met de aanbevelingen van dit onderzoek beschikbaar. De brochure is opgesteld door het RET GGz in Noord-Holland/Amsterdam en het RET in Flevoland, samen met regionale organisaties die bij Zorgbelang aangesloten zijn: CMO Flevoland, Cliëntenbelang Amsterdam en Zorgbelang Noord-Holland. De brochure is op aanvraag beschikbaar.

Regionaal Expert Team (RET)

Een Regionaal Expert Team (RET) bestaat uit afgevaardigden van verschillende regionale cliëntenraden, cliënten- en familie/verwantenorganisaties. Een RET heeft als doel vanuit de ervaringen van cliënten te benoemen wat optimale zorg is. Het RET voert zelf onderzoek uit.

Denk hierbij aan literatuurstudie, interviews, cliëntenpanels en spiegelgesprekken. Op basis van dit onderzoek worden verbeterpunten vastgesteld en in overleg met de verzekeraar en zorgaanbieders naar concrete afspraken vertaald. Cliëntenraden van de betrokken instellingen monitoren vervolgens de voortgang van die verbeteringen binnen hun instelling.

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel